Przyjaciel powiatu biłgorajskiego

W pierwszych miesiącach sprawowania mandatu poselskiego poseł Agata Borowiec, wychodząc naprzeciw problemom mieszkańców powiatu biłgorajskiego, odbyła wiele spotkań z samorządowcami, sporządzając raporty dotyczące najpilniejszych potrzeb. Okazało się, że w wyniku wieloletnich zaniedbań Lubelszczyzna wymaga wielomilionowych nakładów na modernizację dróg.
Dzięki owocnej współpracy dyrektora Konrada Tomaszewskiego z poseł Agatą Borowiec powiat biłgorajski, w którym lesistość wynosi 90%, został objęty pilotażowym programem współpracy leśno-samorządowej.
21 marca 2016 r. w Państwowej Szkole Muzycznej w Biłgoraju odbyła się konferencja, w której na zaproszenie posłanki udział wziął dyrektor Tomaszewski. Spotkanie zgromadziło prawie wszystkich wójtów i burmistrzów powiatu biłgorajskiego. 
25 kwietnia 2016 r. w biurze poselskim odbyła się kolejna konferencja dotycząca programu współpracy samorządowej, w której udział wzięli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
26 sierpnia 2016 r. dyrektorzy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych uczestniczyli w sesji Rady Powiatu Biłgorajskiego.
7 grudnia 2016 r. uroczyście otwarto drogi Gózd Lipiński – Potok Górny. Gośćmi byli Krzysztof Janeczko, dyrektor LP i Piotr Młynarczyk, naczelnik Wydziału Infrastruktury LP.
10 lipca 2017 r. otwarto drogę relacji Margole – Bukowina oraz nadano im. Aleja Lecha i Marii Kaczyńskichna wniosek mieszkańców Aleksandrowa. W uroczystości, podczas której udział wzięło ponad tysiąc osób, uczestniczyli m.in. posłowie Janusz Szewczak i Piotr Pyzik; z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP, Andrzej Borowski zastępca DGLP i Piotr Młynarczyk, naczelnik Wydziału Infrastruktury GDLP; przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji LP Adam Kornat oraz liczne grono leśników z nadleśniczymi i pracownikami okolicznych nadleśnictw; przedstawiciele wojewody lubelskiego, burmistrzowie i wójtowie powiatu biłgorajskiego, zamojskiego oraz tomaszowskiego.
22 października 2017 r. otwarto drogę Lipiny Górne – Stoczek, Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych reprezentował Marcin Gutowski. Leśna droga do Stoczka ma długość około 2 km. Koszt nawierzchni tłuczniowej wyniósł 430 tys. złotych.
14 listopada 2017 r. otwarto drogi Biłgoraj – Edwardów i Biłgoraj – Smólsko. Gościem był dyrektor Andrzej Borowski. Na drogę leśną Biłgoraj – Edwardów o długości 3,8 km Lasy Państwowe przeznaczyły 902 tys. (to prawie 67% kosztów), droga Biłgoraj – Smólsko o długości 5,3 km została dofinansowana w 70%, a jej koszt to ponad 2 mln zł.
Udaną inicjatywą było stworzenie programu współpracy leśno-samorządowej, dzięki któremu udało się pozyskać ponad 30 mln zł na drogi w naszym regionie. Otrzymaliśmy najwięcej środków w Polsce.
Realizowane zadania
Drogi zakwalifikowane do programu na rok 2016: 
  Przebudowa drogi powiatowej Smólsko – Biłgoraj,
  Budowa ulicy Nowej w Józefowie,
  Budowa drogi 90 w Leśnictwie Zagóra,
  Przebudowa drogi Gościniec Fryszarkowski w Józefowie,
  Przebudowa drogi powiatowej Gózd Lipiński – Potok Górny,
  Budowa drogi gminnej i leśnej Lipiny Górne – Stoczek,
  Budowa drogi powiatowej Aleksandrów – Szostaki,
  Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zwierzyniec, w gminie Siennica Różana,
  Utwardzenie odcinków drogi Stare Króle,
  Przebudowa drogi Bukownica – Margole,
  Przebudowa drogi powiatowej Pańków – Majdan Mały – Majdan Wielki,
  Przebudowa drogi Bukownica Mała – Wolaniny,
  Budowa drogi Edwardów – Biłgoraj,
 
Drogi zakwalifikowane do programu na rok 2017:
  Przebudowa dróg w miejscowości Stare Depułczyce w gminie Chełm,
  Przebudowa drogi powiatowej Sigła – Stacja Kolejowa Krasnobród (przez Górecko),
  Przebudowa drogi o nawierzchni bitumicznej Różnówka Stawy,
  Przebudowa ciągu dróg powiatowych Biłgoraj – Dąbrowica.
 
Inwestycje te nie byłyby zrealizowane, gdyby nie otrzymały tak dużego dofinansowania.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.