- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Podatki w górę

We wtorek 19 listopada na sesji Rady Gminy Biłgoraj ustalono stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujących w przyszłym roku. Podatki wzrosną, jednak jak podkreślają władze gminy, będzie to wzrost nieznaczny.

- Reklama -

Założenia uchwały przedstawiła skarbnik Małgorzata Kozłowska. Radni podjęli uchwałę większością głosów. Mieszkańcy gminy muszą liczyć się z podwyżkami, jednak będą one nieznaczne. Na jakie główne zmiany muszą liczyć mieszkańcy?  Główne zmiany przestawiła skarbnik gminy.

– Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrósł o 15 groszy. Podatek od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego wzrósł o 5 groszy, a od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o 17 groszy – wyjaśniała skarbnik Kozłowska.

Natomiast stawkę podatku od  budynków mieszkalnych zwiększono o 12 groszy, a od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o 1,5 zł. Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń poszedł w górę o 68 groszy.

Jeśli chodzi o podatki od środków transportu, radni podnieśli stawki o 5 procent w każdej kategorii.

STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE W 2019 ROKU

OD GRUNTÓW

–  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 75 gr od 1 mkw. powierzchni;

– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,8 zł od 1 ha powierzchni;

– pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 25 gr od 1 mkw. powierzchni;

– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,15 zł od 1 mkw. powierzchni.

OD BUDYNKÓW

–  mieszkalnych 60 gr za 1 mkw. powierzchni użytkowej, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

– mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej;

– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł;

– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 mkw.;

– pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4 zł od 1 mkw. powierzchni.

od budowli – 2% ich wartości.

- Reklama -

Radni podjęli także uchwałę dotyczącą stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Biłgoraj. Jak wyjaśniła skarbnik Kozłowska, ustalono wzrost podatku o 5% w każdej kategorii.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

  1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

–  powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie – 546 zł;

–  powyżej 5,5 t do 9 t włącznie – 840 zł;

–  powyżej 9 t do mniej niż 12 t – 998 zł.

  1. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

–  od 3,5 t do 8 t włącznie – 946 zł;

–  powyżej 8 t do mniej niż 12 t – 998 zł.

  1. od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

– od 7 t do 10 t włącznie – 420 zł;

–  powyżej 10 t do mniej niż 12 t – 526 zł

– z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

  1. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

– mniejsze niż 22 miejsca – 840 zł;

–  równej lub wyższej niż 22 miejsca – 946 zł.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.