- Reklama -

- Reklama -

Były burmistrz Józefowa inspektorem ds. zdrowia

Ireneusz Wilczyński, były burmistrz Józefowa, znalazł zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju. Będzie odpowiedzialny za sprawy związane ze zdrowiem.

- Reklama -

Kilka tygodni temu władze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ogłosiły konkurs na stanowisko inspektora ds. zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju. Znamy już wyniki naboru. Okazało się, że najlepszym kandydatem był Ireneusz Wilczyński, niegdyś zastępca burmistrza Józefowa. Zasiadał również w Radzie Powiatu.

– Pan Ireneusz Wilczyński spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na aplikowane stanowisko oraz uzyskał pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Posiada wiedzę i kompetencje umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań – informuje starosta Andrzej Szarlip. 

- Reklama -

Od kandydata oczekiwano m.in. wykształcenia wyższego magisterskiego, stażu pracy minimum 5 lat w organach administracji publicznej. Ważna była również znajomość odpowiednich ustaw i przepisów. W wymaganiach dodatkowych zapisane było m.in.  doświadczenie zawodowe w obszarze objętym naborem, odpowiedzialne i terminowe załatwianie spraw i interesantów, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, wysoka kultura osobista oraz przejawianie inicjatywy w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy.
Do zadań Ireneusza Wilczyńskiego, inspektora do spraw zdrowia, będzie należało prowadzenie spraw związanych z tworzeniem podmiotu leczniczego; kontrola realizacji umowy dzierżawy zawartej pomiędzy samorządem powiatu biłgorajskiego a podmiotem leczniczym w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych; prowadzenie działań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego;  przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii; opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym medycznym; powoływanie, z upoważnienia starosty osoby do stwierdzania zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza; przygotowywanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa; przygotowywanie projektów umów w sprawie przyjęcia osób na pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym; sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych; koordynacja i współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej; przygotowywanie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu oraz rocznego harmonogramu dyżurów aptek; przygotowywanie projektów porozumień zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego; opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych; inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu; pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia; prowadzenie spraw wynikających z przejęcia praw i obowiązków po zlikwidowanym SP ZOZ w Biłgoraju; podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb w zakresie ochrony zdrowia.

 

- Reklama -

3 Komentarze
  1. Głosik mówi

    Kolejny na utrzymaniu. Ograniczajmy administrację bo nas a raczej służbę zdrowia wykończy.

  2. Baca mówi

    Ten pan to już wszędzie pracował nigdzie nie osiągnął sukcesu

  3. Jan mówi

    To ten wspaniały co robił kontrole w szpitalu i później znalazł się sprzęt he he he

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.