PGK inwestuje

Dzięki rozbudowie i modernizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie uda się utrzymać kilkadziesiąt miejsc pracy. Pieniądze na ten cel zostały pozyskane ze środków unijnych. Inwestycja niebawem ruszy pełną parą.

 Kolejna milionowa inwestycja zrealizowana zostanie w powiecie biłgorajskim. Mowa o rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie. Dzięki temu okoliczni mieszkańcy będą mieli pracę, a stawki za odpady nie będą wyższe.

Wybrano wykonawcę budowy infrastruktury Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Powstanie hala sortowni odpadów, budynek socjalno-biurowy, boksy magazynowe na surowce wtórne, bioreaktory z wentylatorownią i biofiltrem, myjnia do kół i podwozi, drogi i place manewrowe. Wybudowane zostanie również ogrodzenie oraz sieci wodnokanalizacyjne i elektroenergetyczne. Zadanie to jest realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. "Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań RIPOK. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych (68% inwestycji) oraz pożyczki WFOŚiGW i środków własnych. Najtańszą ofertę złożyła firma z Biłgoraja. Wykona inwestycję za blisko 13 mln zł.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie, zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, stanowić będzie Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. RIPOK. Wymaga jednak rozbudowy i modernizacji. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pozyska na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 w wysokości 68% wartości inwestycji netto, tj. ok. 22 mln zł. Wybudowanie nowoczesnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Korczowie pozwoli Spółce oferować mieszkańcom umiarkowane ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów przez co najmniej 15 lat. Nie bez znaczenia jest też utrzymanie w PGK Sp. z o.o. około 40 miejsc pracy.

W przypadku braku tej inwestycji (RIPOK-u) odpady byłyby wożone do odległych instalacji przetwarzania odpadów, co znacznie zwiększyłoby koszty. Przygotowania do realizacji inwestycji trwały około dwóch lat. 29 listopada 2016 roku minister środowiska zaopiniował pozytywnie i uzgodnił "Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego do 2022 roku". Plan ten uwzględnia realizację zadania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju poprzez modernizację i rozbudowę zakładu w Korczowie.

W 2017 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju podpisało z marszałkiem województwa lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu "Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań RIPOK" realizowanego w partnerstwie siedmiu firm. Spółka pełni rolę lidera. Całkowity koszt projektu wynosi 151 mln zł. Dofinansowanie to 83 mln zł, a wkład własny wyniesie 39 mln zł. Dofinansowanie pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, umożliwi zwiększenie efektywności odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, a także wzrostu poziomu wykorzystywania odpadów na cele energetyczne.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.