- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Biłgoraja

„WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta Biłgoraja ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ul. Słowiczej w Biłgoraju.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w rejonie
ul. Słowiczej w Biłgoraju, oznaczone w ewidencji gruntów miasta Biłgoraja działkami:
nr 153/1 ark. 12 o pow. 717 m2, nr 153/2 ark. 12 o pow. 703 m2, nr 153/3 ark. 12
o pow. 754 m2 (KW ZA1B/00040473/3), stanowiące własność Gminy Miasto Biłgoraj.

Nieruchomość przylega bezpośrednio do działki nr 153/5 ark. 12, wydzielonej pod pas drogowy nowoprojektowanej drogi publicznej oraz posiada możliwość uzbrojenia
w następujące urządzenia infrastruktury technicznej (w bliskim zasięgu): energia elektryczna, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna.

Forma zbycia: sprzedaż na własność.

Cena wywoławcza nieruchomości:

- Reklama -

  • działka nr 153/1 ark. 12 – 104 200,00 zł (słownie złotych: sto cztery tysiące dwieście 00/100) + 23% VAT, wadium: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).

  • działka nr 153/2 ark. 12 – 102 200,00 zł (słownie złotych: sto dwa tysiące dwieście 00/100) + 23% VAT, wadium: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100),

  • działka nr 153/3 ark. 12 – 109 200,00 zł (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy dwieście 00/100) + 23% VAT, wadium: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).

Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, hipoteką, ani innymi zobowiązaniami, a w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Biłgoraj – Osiedle Nowakowskiego – część I położone są w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 lutego 2022 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16 w Biłgoraju, na działkę nr 153/1 ark. 12 o godz. 11:00,
na działkę nr 153/2 ark. 12 o godz. 12:00, na działkę nr 153/3 ark. 12 o godz. 13:00
.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Biłgoraja w PKO BP O/Biłgoraj Nr 72 1020 5385 0000 9202 0004 2549 do dnia 3 lutego 2022 r. (za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Biłgoraja, publikację na stronach internetowych Urzędu Miasta Biłgoraja (umbilgoraj.bip.lubelskie.pl; www.bilgoraj.pl) oraz w telewizji kablowej w Biłgoraju.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16
pok. nr 7, tel. (84) 686-96-38.”

- Reklama -

- Reklama -

1 komentarz
  1. Jan mówi

    I tak to właśnie urząd miasta winduje ceny działek. 7-arowe działki na „końcu miasta” za 100.000zł w górę… A może by tak dopilnować aby poszły w ręce młodych zaradnych za rozsądną cenę a nie kolejnego dewelopera… Niestety młode małżeństwa nie mają żadnej pomocy od lokalnych włodarzy aby rozpocząć budowę, w tym przypadku już „komuna” była lepsza. Teraz liczy się kasa.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.