- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie Burmistrza m. Biłgoraja

- Reklama -

,,Burmistrz Miasta Biłgoraja ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego nr III znajdującego się na parterze w budynku przy Pl. Wolności 15 w Biłgoraju, usytuowanego na działce nr 92/31 ark 29 o pow. ogólnej 54,17 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, energii elektryczna i cieplnej. Cena wywoławcza za wynajem 1 m2 powierzchni lokalu 17,00 zł + podatek VAT. Czynsz płatny jest do dnia 10-go każdego miesiąca na konto Urzędu Miasta Biłgoraja. Stawka czynszu nie zawiera opłat za dostarczane media (energia elektryczna i cieplna, woda, odbiór ścieków, wywóz śmieci, itp.). Najemca będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości. Okres najmu – czas nieoznaczony. Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Biłgoraja, Pl. Wolności 16 – sala konferencyjna. Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Biłgoraja do dnia 24 czerwca 2021 r. (włącznie). Lokal zostaje przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej (usługowej lub handlowej) z wyłączeniem prowadzenia gier hazardowych. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta Biłgoraja – Referat Gospodarki Komunalnej lub telefonicznie pod nr tel. : 84 686 96 83 i 84 686 96 74.”

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.