AGD

- Reklama -

- Reklama -

Obsza z budżetem

- Reklama -

Na wstępie budżet przedstawił radnym skarbnik gminy Grzegorz Kutni. Wyliczył on, że w 2017 roku planowane dochody wyniosą blisko ponad 16 mln zł, natomiast wydatki ponad 17 mln zł. Wspomniał, że nie wszystkie zapisane zadania inwestycyjne są pewne, gdyż ich realizacja zależy od wielu czynników. – Na przykład na budowę kanalizacji etap IV w Babicach zapisane jest 10 tysięcy, lecz nie ma jeszcze pewności, czy to zadanie będzie realizowane. Tak samo modernizacja wodociągu czy zakup kolektorów słonecznych – mówił. 

Jednym z największych i najbardziej kosztownych zadań samorządu w 2017 roku będzie przebudowa drogi powiatowej Obsza – Zamch. Inwestorem w tym przypadku będzie zarząd dróg powiatowych. Gmina wyda na to zadanie 1 mln 117 tys. zł.

Samorząd ma zamiar także zakupić samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Obszy. Na to zadanie zarezerwowano 300 tys. zł. Z innych zadań, jakie samorząd ma zamiar realizować w bieżącym roku, można wymienić modernizację pokrycia dachowego budynku gimnazjum i szkoły podstawowej w Obszy (80 tys. zł), budowę przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej (28 tys. zł), wspomnianą budowę kanalizacji Babice, Dorbozy, Olchowiec (10 tys. zł) czy remont sieci wodociągowej (10 tys. zł). 

- Reklama -

Wśród zapisanych zadań po 5 tys. zł przeznaczono na drugi etap zadania zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. – Zadanie to prawdopodobnie będzie realizowane pod koniec 2017 roku lub na początku 2018. Chcemy tylko zaznaczyć w budżecie, że taka pozycja jest – mówił wójt Andrzej Placek, wyjaśniając, że obecnie trwa ocenianie wniosków przez Urząd Marszałkowski. 

W budżecie wyodrębniony został także fundusz sołecki w wysokości 184 tys. zł. W 2017 roku deficyt budżetowy w wysokości 1 mln 280 tys. zł gmina ma zamiar pokryć z kredytów i pożyczek. 

Radni w głosowaniu zatwierdzili budżet, a wójt podziękował radnym za jednomyślność. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.