Krystyna Deryło- óśmioklasista

- Reklama -

O inwestycjach zdecydowali mieszkańcy

Mieszkańcy poszczególnych sołectw w gminie Turobin zdecydowali, na co przeznaczą środki finansowe z funduszu sołeckiego na 2020 rok. Pomysłów nie brakowało. Łącznie na środki funduszu przeznaczono blisko 442 tys. zł.

Mieszkańcy Czernięcina Głównego do rozdysponowania mieli 33 135 zł. Znaczną kwotę, bo 30 tys. zł, przeznaczyli na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych. Pozostałe środki trafią na zakup kosy spalinowej w celu utrzymania czystości i porządku wokół świetlicy. Sołectwo Czernięcin Poduchowny otrzymało ponad 19,6 tys. zł. Kwotę tę rozdysponują na: utwardzenie drogi poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej (19 000 zł), wyposażenie świetlicy wiejskiej (685 zł). Sołectwo Elizówka otrzymaną kwotę (12 390 zł) przeznaczy na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych.

Na utwardzenia drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej swoje pieniądze przeznaczą sołectwa: Gaj Czernięciński (11 860 zł), Gródki Drugie (16 425 zł), Gródki Pierwsze (19 196 zł), Turobin (40 765 zł) oraz Żabno Kolonia (11 941 zł).

Mieszkańcy Guzówki Kolonii 3000 zł przeznaczą na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP. Na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych  trafi 16 886 zł, a na wyposażenie świetlicy wiejskiej 2000 zł.

Sołectwo Huta Turobińska zdecydowało, że całą kwotę 18 625 zł przeznaczy na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych. Mieszkańcy Nowej Wsi za 13 588 zł utwardzą drogę poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej, a 3000 zł na zakup materiałów do naprawy podłogi w świetlicy. Sołectwo Olszanka 10 000 zł przeznaczy na utwardzenie drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej, a 4 917 zł na opracowanie dokumentacji do wykonania przyłącza elektrycznego do działki gminnej.

Przedmieście Szczebrzeszyńskie za 2000 zł zakupi materiały na utwardzenie dróg gminnych, 3000 zł przeznaczy na zakup materiałów do remontu drogi gminnej, a 16 000 zł trafi na ułożenie chodnika przy drodze gminnej.

Mieszkańcy sołectwa Rokitów za 18 000 zł wykonają cztery zadania: utwardzenie drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej (11 555 zł); zakup i wymiana drzwi do świetlicy (2500 zł); zakup wyposażenia do świetlicy (1000 zł); zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych (3000 zł).

Mieszkańcy sołectwa Tarnawa Duża za 20 296 zł wykonają zadaszenie nad drzwiami do świetlicy (10 296 zł) oraz kupią 10 strojów dla zespołu ludowego (10 000 zł). Natomiast mieszkańcy Tarnawy Małej otrzymaną kwotę 16 384 zł przeznaczą na trzy zadania: zakup materiałów do remontu świetlicy (5800 zł), wynajęcie sprzętu do rozwiezienia kamienia (984 zł) oraz zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych (9600 zł).

Sołectwo Tarnawa-Kolonia otrzymało 10 270 zł. Środki te przeznaczyło na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych (6000 zł), zakup środków chemicznych do spryskiwania skarp przy drogach gminnych (770 zł) oraz wykonanie chodnika przy budynku po byłej szkole (3500 zł).

- Reklama -

Mieszkańcy sołectwa Tokary za kwotę 21 356 zł wykonają trzy zadania: nabycie nieruchomości – zakup działki (3000 zł), zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku wokół świetlicy (3000 zł) oraz zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych (15 365 zł).

W sołectwie Wólka Czernięcińska za 14 509 zł zakupione zostaną materiały do utwardzenia dróg gminnych.

Mieszkańcy Zabłocia otrzymane 10 475 zł przeznaczą na wykonanie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy.

Sołectwo Zagroble otrzymało 13 653 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych.

Mieszkańcy sołectwa Załawcze mieli do rozdysponowania 15 732 zł. Przeznaczyli to na trzy zadania: utwardzenie drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej (12 032 zł), zakup oprysku do czyszczenia skarp przy drodze gminnej (200 zł), zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych (3500 zł).

Sołectwo Żabno otrzymało 25 473 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na: zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych (17 473 zł), zakup materiałów do budowy wiaty i grilla przy budynku świetlicy (2000 zł), zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku wokół świetlicy (2000 zł).

Sołectwo Żurawie 17 892 zł przeznaczy na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych.

Środki funduszu mają służyć poprawie bytu mieszkańców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości mieszkańców w danym sołectwie. O tym, na co przeznaczyć pieniądze sołeckie, decydują tylko i wyłącznie sami obywatele.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.