Niebieskie balony powędrowały do nieba

2 kwietnia br. przypada Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Biłgoraju przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju włączyło się w kwietniowe obchody Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu.

Przez cały miesiąc kwiecień dzieli się wiedzą i posiadanym doświadczeniem na temat autyzmu i innych całościowych zaburzeń rozwojowych.

W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu budynek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym położony w Biłgoraju przy ulicy Sienkiewicza 15 w dniach 29 marca – 5 kwietnia podświetlony został na niebiesko, jak również w wystroju wnętrz dominował kolor niebieski.

Czym jest autyzm? Autyzm wciąż pozostaje zagadką, jest całościowym zaburzeniem rozwoju o podłożu neurologicznym, tajemniczym zaburzeniem, które rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa całe życie. Przyczyny tego zaburzenia nie są jeszcze dostatecznie znane. Uznaje się, że objawy autyzmu są spowodowane nieprawidłowym rozwojem funkcjonowania mózgu we wczesnym dzieciństwie. Mogą mieć na to wpływ m.in. czynniki genetyczne, infekcje, nieprawidłowości w przemianach metabolicznych, zaburzenia okresu ciąży i porodu.To ogromny problem społeczny. Diagnozowany już u ok. 1 dziecka na 100. Często bywa, że rozwój dziecka odbywa się całkowicie normalnie, a w pewnym momencie następuje wycofanie i utrata nabytych umiejętności. Symptomy nieprawidłowości rozwoju ujawniają się do 36. miesiąca życia dziecka. Często objawy dostrzec można już w okresie niemowlęcym. Autyzm wpływa na to, w jaki sposób osoba nim dotknięta postrzega świat, przetwarza informacje płynące z otoczenia i współdziała z innymi. Osoby z autyzmem mają problemy z rozumieniem relacji społecznych, mówieniem, myśleniem abstrakcyjnym,  u części z nich występują również trudności w uczeniu się. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Każde dziecko z autyzmem jest inne, a nieprawidłowości oraz ich stopień natężenia w poszczególnych sferach jest specyficzny u poszczególnych dzieci. Autyzm bywa często nierozpoznawalny i niezrozumiały, ponieważ osoby autystyczne nie wyglądają na niepełnosprawne. Uwagę zwracają dopiero ich trudności w porozumiewaniu się i nietypowe „dziwaczne” zachowania. Dlatego też wiele osób z otoczenia traktuje dzieci z autyzmem jako po prostu niegrzeczne lub źle wychowane.

Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Biłgoraju jest placówką kształcenia specjalnego przeznaczoną dla dzieci z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi. Najczęściej dzieci w okresie niemowlęcym trafiają do placówki jako dzieci wysokiego ryzyka na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Rodzaj terapii wczesnego wspomagania uzależniony jest od potrzeb dziecka i jego rodziny. Stymulowane i doskonalone są funkcje rozwojowe odpowiedzialne za komunikację, rozwój intelektualny i motoryczny.

Z każdym rokiem do placówki przybywa coraz więcej dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem lub podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwojowych. Zgłaszają się nawet dzieci przed ukończeniem drugiego roku życia. Przedszkole zapewnia kompleksową opiekę, zintegrowaną edukację zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i rehabilitację, realizację potrzeb poznawczych, emocjonalnych, społecznych oraz jak najlepsze przygotowanie do życia społecznego. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem, co wpływa na uzyskiwanie coraz wyższych efektów edukacyjnych i terapeutycznych oraz posiada dobre zaplecze dydaktyczne. Wszechstronny rozwój dziecka wzbogacony jest o atrakcyjne zajęcia: Biofeedback, zajęcia w Sali Doświadczania Świata, interaktywną podłogę FunFloor, zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy jak również weekendowe treningi samodzielności prowadzone w Centrum Aktywizacji Społecznej w Biłgoraju.

Terapia i edukacja dzieci dotkniętych autyzmem przestała być problemem marginalnym, a stała się problemem społecznym, dotyczącym bardzo wielu rodzin.

– Zadaniem terapeutów i pedagogów w naszej placówce jest uporządkowanie świata dzieci autystycznych, modyfikacja ich zachowań, wyeliminowanie zachowań niepożądanych, zakłócających, agresywnych i autoagresywnych, wprowadzenie zasad, których przestrzeganie pomoże im znaleźć miejsce w otaczającym ich świecie – mówi nauczyciel, terapeuta dzieci z autyzmem  Justyna Szczerbińska.

2 kwietnia w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu zorganizowano w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym w Biłgoraju spotkanie integracyjne wychowanków placówki: dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, dzieci objętych terapią wczesnego wspomagania rozwoju, które odbyło się w sali, w której motywem przewodnim dekoracji był kolor niebieski nawiązujący do międzynarodowego koloru autyzmu. W tym szczególnym dniu symbolem solidarności z osobami ze spektrum autyzmu były niebieskie ubrania dzieci i pracowników w myśl inicjatywy „Na niebiesko dla autyzmu”.

Dla dzieci przygotowano zabawy muzyczno – ruchowe, w których aktywnie uczestniczyły. Przedszkolaki zachęcone do aktywności ruchowej i naśladowczej zaprezentowały swoje umiejętności taneczne do piosenki pt. „Gdzieś w głębinach morskich fal”. Wspólny taniec który wyzwolił u wychowanków wiele pozytywnych emocji był wspaniałą zabawą.

Ścieżka sensoryczna która przygotowana była dla wychowanków z naturalnych materiałów, była dla nich nie lada wyzwaniem. Dzieci rozwijały, pobudzały swoje zmysły poprzez spacer po grochu, mchu, piasku, ziarnach zbóż, gałązkach tui, szyszkach. Spacer po wyznaczonej trasie sprawiał mnóstwo radości, każde przejście było ekscytujące.

Uczestnicy spotkania czerpali radość z wykonania wspólnej pracy plastycznej pt. „Podwodny świat”, w której mogli wykazać się inwencją twórczą.

Wspólna zabawa była okazją do obserwacji zmagań dzieci, sposobów komunikacji, spontanicznej radości i trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Słodki poczęstunek – tort z napisem „Światowy Dzień Autyzmu 02.04.2019 r.” wszystkim bardzo smakował.Ciepła atmosfera spotkania sprawiła, że na twarzach uczestników spotkania gościł radosny uśmiech.Z placu przedszkolnego na znak solidarności z osobami autystycznymi wypuszczono w niebo niebieskie balony wypełnione helem.

– Włączając się w obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu chcemy podnosić świadomość społeczną na temat autyzmu oraz uwrażliwić na problemy osób dotkniętych tą niepełnosprawnością. Obserwując naszych wychowanków uświadamiamy sobie, że pomimo trudności z którymi każdego dnia borykają się, posiadają również swoje mocne strony, które rozwijają i mogą bardzo często wykorzystać w nauce  i zabawie. Dostęp do wczesnej diagnozy, konsekwentnej terapii i edukacji umożliwia oraz ułatwia integrację dziecka w grupie rówieśniczej oraz funkcjonowanie w codziennym jego życiu – mówi  Ewa Kraczowska, dyrektor NPS w Biłgoraj. Dziękuję ona pracownikom za zaangażowanie, dzieciom za aktywny udział oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.