- Reklama -

Ministerstwo publikuje wykaz pedofilów. Czy Biłgoraj jest zagrożony?

Tylko w pierwszych miesiącach działania systemu odwiedziło go ponad 100 tys. osób. W rejestrze bowiem gromadzone są dane o osobach, którzy popełnili przestępstwo na tle seksualnym. "Z odrażającą seksualną przestępczością nie wystarczy walczyć, trzeba jej także zapobiegać. Nie było dotąd w Polsce metod, by – jak w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy Francji – skutecznie kontrolować sprawców przestępstw na tle seksualnym, gdy już opuszczą więzienie. Mimo że wielu dopuszcza się ponownie podobnych przestępstw" – czytamy na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Uruchomienie rejestru zostało przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, uchwalonej 13 maja 2016 r. Nowe przepisy wprowadzają kompleksowy system ochrony przed tego rodzaju przestępczością, zwłaszcza, gdy może być skierowana przeciwko dzieciom.  Ustawa weszła w życie 1 października 2017 r.
Jak wypada Biłgoraj na tle innych miast w Polsce? W publicznym rejestrze na szczęście nie ma żadnej zarejestrowanej osoby z naszego miasta. Nieliczne przestępstwa na tle seksualnym odnotowano na policyjnej mapie zagrożeń przestępstwami. 
Na mapie widnieją takie miejscowości, jak Korytków Duży, Gromada, Wola Duża, Bukownica, Tereszpol – Zaorenda, Dyle, Różaniec, Księżpol czy Łukowa. Dochodziło tu do przestępstw dotyczących prezentowania treści pornograficznych małoletnim, pedofilii, gwałtów i doprowadzenia osób do innych czynności seksualnych. Największe zagrożenie odnotowano w Biłgoraju, gdzie doszło do 8 przestępstw na tle seksualnym. W całym powiecie biłgorajskim odnotowano 19 tego typu przestępstw.
 
Biłgoraj –  przestępstwa Art. 197 § 2, Art. 197 § 3 pkt 2, Art. 200 § 1, Art. 200 § 3 
 
Korytków Duży – przestępstwo Art. 200 § 3
 
Gromada – przestępstwo Art. 197 § 2
 
Wola Duża –  przestępstwo Art. 200 § 1
 
Bukownica –   przestępstwo Art. 197 § 1
 
Tereszpol-Zaorenda –   przestępstwo Art. 200 § 1
 
Dyle –   przestępstwa Art. 197 § 1, Art. 197 § 2
 
Różaniec –   przestępstwo Art. 197 § 2
 
Łukowa –   przestępstwo Art. 200 § 3
 
Księżpol – dwa przestępstwa Art. 197 § 2
 
 
Art. 197 § 1
Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Art. 197 § 2
Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Art. 197 § 3 pkt 2 – Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wobec małoletniego poniżej lat 15.
Art. 200 § 1 – Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Art. 200 § 3 – Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.