- Reklama -

- Reklama -

Młodzież na praktykach w Niemczech

Kolejna  grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Biłgoraju  realizujących projekt ” Kreatywna młodzież w nowoczesnej Europie” w ramach programu PO WER Erasmus + zakończyła zagraniczne praktyki w Niemczech. Trzynaście uczennic klasy drugiej i  trzeciej Technikum żywienia i usług gastronomicznych przez  cztery tygodnie podnosiło swoje kompetencje zawodowe w niemieckich restauracjach

i przedsiębiorstwach gastronomicznych. Udział w projekcie to dla młodzieży szansa zdobycia wiedzy na temat organizacji pracy i standardów postępowania obowiązujących  

w niemieckich przedsiębiorstwach.

Oprócz realizacji praktyk, wszyscy uczestnicy projektu mieli możliwość podniesienia swoich umiejętności językowych, gdyż placówka przyjmująca przeprowadziła dodatkowy kurs języka niemieckiego. Podczas pobytu za granicą młodzież uczestniczyła również

- Reklama -

w specjalnie dla nich przygotowanym programie kulturowym. W przypadku tej grupy, program kulturowy obejmował liczne wycieczki do Berlina, Poczdamu, wyjazdy nad Morze Bałtyckie, ogniska i spotkania integracyjne.  

Podczas pobytu w Bad Freinwalde młodzież miała zapewnione zakwaterowanie

w internacie prowadzonym przez partnera szkoły, gdzie do dyspozycji uczniów była świetlica z dostępem do Internetu, stołówka oraz teren zielony z boiskami sportowymi. Po zakończeniu stażu zawodowego uczniowie otrzymali od pracodawców certyfikaty uczestnictwa w stażach zagranicznych i dodatkowo po przyjeździe do Polski otrzymają certyfikaty Europass Mobilność, które będą im przydatne w przyszłości jako bilet do znalezienia lepszej pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Projekt jest  realizowany również w roku szkolnym 2016/2017, tak więc kolejne grupy uczniów –  technikum mechanicznego i kelnerskiego będą mogły wyjechać na praktykę zagraniczną  już wkrótce.

Całość projektu „Kreatywna młodzież w nowoczesnej Europie” finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów

i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Organizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.