- Reklama -

Leśniczy bliżej mieszkańców

Na jednym ze spotkań gorajskich samorządowców był obecny miejscowy leśniczy Tomasz Kulesza. Leśniczy informował, że właśnie zakończyło się projektowanie uproszczonego planu urządzenia lasu w gminie Goraj, które to w ubiegłym roku zostało zlecone przez starostę biłgorajskiego. Warto wspomnieć, że nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, czyli prywatnych, sprawuje starosta, który gospodarkę leśną prowadzi na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu. Dlaczego organy samorządowe kontrolują prywatną własność właścicieli? Głównym powodem jest rola lasów, jaką odgrywają one dla środowiska. Lasy to płuca ziemi, filtrują powietrze, pochłaniają z atmosfery szkodliwy dwutlenek węgla i inne zanieczyszczenia, a w zamian wydzielają do atmosfery niezbędny do życia ludzi i wszystkich istot żywych tlen. Korzystny wpływ lasów na klimat, powietrze, wodę, glebę, równowagę przyrodniczą, a przez to szerokie oddziaływanie na warunki życia i zdrowia człowieka ma dużo większe znaczenie niż tylko zaspokajanie potrzeb ich właścicieli. 

- Reklama -

Teraz gorajskich właścicieli lasów będzie odwiedzał leśniczy, który chce przedstawić opracowane dokumenty. Będę się zgłaszał do sołtysów, żeby ludziom, którzy mieszkają na miejscu, dostarczyć te dokumenty. Jest wykaz imienny wszystkich właścicieli i są dołączone do tego mapki mówił Kulesza, przestrzegając przed nielegalizowaniem drewna. W związku z tym, że ten plan został opracowany, jest to podstawa prawna do działania, do przestrzegania pewnych zasad. Nie będzie to zawsze sztywno, ale zalecam, żeby ilość podań wzrosła, bo mogą być kary za nielegalizowanie drewna. Podstawa prawna jest i można teraz wszystkiego dochodzić przestrzegał, zaznaczając, że od teraz niezgłoszona wycinka drzewa może się dla właścicieli źle skończyć. Dodatkowo leśniczy chce brać udział w zebraniach wiejskich, aby na bieżąco kontaktować się z mieszkańcami.

Leśniczy namawiał także do korzystania ze środków unijnych na zalesienie gruntów rolnych. Program ten prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Okazuje się, że w gminie Goraj jest wiele zagajników, za które właściciele płacą podatek rolny, a można by je zalesić. Skorzystanie z takiego programu zwolniłoby właściciela z opłat za przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny. Chciałbym propagować leśną wizję rozwoju, bo jest kilkaset hektarów gruntów zinwentaryzowanych, które figurują jako rolne, a nimi nie są  dodawał, zachęcając do zalesiania tych gruntów. Tomasz Kulesza wspomniał, że działania na terenach leśnych muszą być przemyślane i racjonalne, aby mogły one służyć następnym pokoleniom. Za przykład modelowej gospodarki leśnej podał Ordynację Zamojską, która w latach swej świetności była największą i najbogatszą jednostką administracyjną, zatrudniającą dobrych fachowców w zakresie gospodarki leśnej nawet z zagranicy. Leśniczy podkreślał, że wspólnie z mieszkańcami, zgodnie, należy o lasy dbać i je pielęgnować. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.