- Reklama -

Lada dzień wóz bojowy będzie w garażu

OSP Goraj, OSP Lipiny Dolne i OSP Obsza – do tych trzech jednostek ochotniczych straży pożarnych trafią nowe wozy bojowe. Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych jest możliwy dzięki projektowi, który OSP realizują wspólnie z 43 samorządami gminnymi. Łączna wartość projektu to blisko 32 mln złotych. Dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020 wynosi 19 mln złotych. Pozostała część sumy będzie pochodzić z gminnych kieszeni. Mowa tu o 4 samochodach ciężkich i 39 średnich.

- Reklama -

5 lipca Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. lubelskiego dokonał otwarcia ofert na zakup średniego samochodu bojowego m.in. dla OSP Goraj. Na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Goraj została złożona jedna oferta przez firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalne z Bielska Białej. Na dostarczenie nowego wozu bojowego wykonawca ma czas do końca września br.

Dzięki projektowi nastąpi pogłębienie płaszczyzny współpracy samorządów, Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego województwa lubelskiego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i technicznych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt jest zbieżny z główną misją funkcjonowania OSP polegającą na zapewnieniu ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez zaopatrzenie jednostek OSP w 43 samochody ratowniczo-gaśnicze (średnie i ciężkie), dzięki temu zwiększy się poziom bezpieczeństwa publicznego, środowiskowego i ekologicznego, a przede wszystkim bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego wsi, gminy, powiatu, województwa oraz kraju w obliczu klęsk, katastrof i zagrożeń.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.