- Reklama -

Kontrolowali przedsiębiorców

Na terenie Biłgoraja zdarzają się przedsiębiorcy, którzy nie mają podpisanych umów na odbiór śmieci. W marcu przeprowadzone zostały kontrole.

Straż Miejska w Biłgoraju przystąpiła do kontroli przedsiębiorców, na których spoczywa obowiązek zawarcia indywidualnych umów na wywóz odpadów oraz posiadania pojemników na odpady komunalne w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. – Celem przeprowadzanych kontroli jest zminimalizowanie zjawiska podrzucania odpadów z instytucji i podmiotów gospodarczych do miejsc ich gromadzenia wyznaczonych dla mieszkańców – informuje burmistrz Janusz Rosłan. Wyjaśnia, że do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: szkoły, przedszkola, urzędy, ośrodki zdrowia, apteki, hotele, obiekty gastronomiczne, produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp. – Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej   – mówi. Dodaje, że w wyniku przeprowadzanych kontroli w ostatnim czasie przedsiębiorcy zawarli 29 umów z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

- Reklama -

Przypomnijmy, że kontrolowani byli również mieszkańcy. W okresie od 1 marca do 14 marca przeprowadzono kontrolę w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Kontrola została przeprowadzona przez pracowników referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Kontrola miała na celu sprawdzenie, czy w pojemnikach z odpadami komunalnymi zmieszanymi znajdują się odpady podlegające segregacji np. papier, metal, plastik, szkło, popiół. Sprawdzono zawartość 212 pojemników z odpadami zmieszanymi przekazanymi przez mieszkańców do odbioru przez PGK Sp. z o.o. Sporządzono 12 protokołów z zaleceniem prowadzenia prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów. – Najczęstszą przyczyną nieprawidłowej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w okresie zimowym było wsypywanie popiołu do pojemnika na odpady zmieszane, zamiast do specjalnie przystosowanego worka koloru szarego. W pojemnikach na odpady zmieszane były również opakowania po napojach typu PET, opakowania po śmietanie, jogurtach, folie, najmniej było opakowań szklanych – wyjaśnia burmistrz Rosłan.

W stosunku do osób, które nie przestrzegają zasad prawidłowej zbiorki odpadów oraz nie stosują się do zaleceń osób przeprowadzających kontrolę, będzie sporządzony protokół, a następnie wszczęte postępowanie i wydana decyzja o naliczeniu wyższej stawki opłaty w wysokości 20 złotych od osoby. Opłata ta dla odbioru odpadów zmieszanych ustalona została w uchwale Rady Miasta Biłgoraj w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.