- Reklama -

Konferencja dyrektorów ŚDS w Tarnogrodzie

W środę w ŚDS w Tarnogrodzie odbyła się konferencja szkoleniowo-integracyjna dyrektorów ośrodków wsparcia i środowiskowych domów samopomocy. Patronat nad wydarzeniem objęli Wydział Polityki Społecznej Delegatura w Zamościu i burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż. Konferencja wpisała się też w cykl wydarzeń, które organizowane są w ramach jubileuszu 450-lecia Tarnogrodu.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej w Lublinie Delegatura w Zamościu (w osobach: Iwona Komadowska, Maria Gontarz, Marta Szmołda, Agnieszka Fus) oraz dyrektorzy i kierownicy środowiskowych domów samopomocy. Byli obecni: Marzena Studnicka (dyr. ŚDS Józefów), Anna Skakuj (dyr. ŚDS Zamość), Gabriela Przytuła (dyr. POW Krasnobrów), Marta Piasecka (kier. ŚDS Sochy), Joanna Przednówek (kier. POW Tomaszów Lubelski), Dorota Ciećka-Puźniak (kier. ŚDS Szarowola), Anna Piluś (kier. ŚDS Modryń), Halina Bogatko (kier. ŚDS Hrubieszów), Grzegorz Faryna (kier. ŚDS Biłgoraj). Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Teresa Jonik (dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju), burmistrz Eugeniusz Stróż, ks. dziekan Jerzy Tworek, dyrektor TOK Renata Ćwik i dyrektor Biblioteki Miejskiej Joanna Puchacz. Wszystkich witała dyrektor ŚDS w Tarnogrodzie Elżbieta Kyc. 

 Głównym tematem konferencji było omówienie problemów związanych z funkcjonowaniem środowiskowych domów. Mówiono o celowości i zasadności działalności domów samopomocy. Iwona Komadowska, starszy inspektor Wydziału Polityki Społecznej w Lublinie Delegatura w Zamościu, omówiła indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego i ocenę okresową.

- Reklama -

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie wszedł w dorosłość, ponieważ funkcjonuje już od 18 lat. – Głównym celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest uspołecznianie naszych uczestników, powrót do ich środowiska. To jest ogrom pracy instruktorów, liczne treningi. Jednak realizacja tego celu nie byłaby możliwa bez wsparcia innych instytucji – mówiła dyrektor Elżbieta Kyc, podkreślając, że 18 lat pracy zaowocowało powrotem do swojego środowiska i nawet podjęciem stałej pracy, przez dziesięciu wychowanków ŚDS. Tego dnia nie zabrakło też licznych wspomnień. Przez 18 lat przewinęło się przez dom samopomocy 74 uczestników, a obecnie jest ich 33. Przypomniano także wydarzenia sprzed 20 lat, kiedy rodził się w Tarnogrodzie pomysł utworzenia takiego domu. Wówczas zabiegał o to mocno burmistrz Eugeniusz Stróż. – Środowiskowy Dom Samopomocy wpisuje się głęboko w działalność i życie całej gminy, na różnych płaszczyznach. Wszystkie większe wydarzenia odbywają się z udziałem wychowanków tego domu. Jest to gorąco przyjmowane przez mieszkańców i oceniane bardzo dobrze – chwalił burmistrz Stróż. Podkreślano wielokrotnie, że dzięki pracy, zaangażowaniu i wytrwałości dyrektor Kyc, Dom Samopomocy w Tarnogrodzie jest bardzo dobrze postrzegany przez lokalne społeczeństwo. Wychowankowie tarnogrodzkiego domu bardzo się też zżyli z miejscowym proboszczem. Nie wyobrażają sobie oni opłatka, drogi krzyżowej, a nawet spowiedzi świętej bez udziału ich księdza. Sympatia ta jest odwzajemniona. Mówił o tym ks. Jerzy Tworek.

O statystykach i potrzebach społeczeństwa na tego typu placówki mówiła Teresa Jonik dyrektor PCPR w Biłgoraju. Według danych w naszym powiecie jest około 19 tysięcy osób niepełnosprawnych.W południowej części powiatu dość prężnie działają domy samopomocy czy warsztaty terapii zajęciowej. Funkcjonują tutaj trzy ŚDS (Tarnogród, Józefów, miasto Biłgoraj), dwa domy pomocy społecznej, a WTZ skupiają w sumie ponad 100 wychowanków. Niestety północna cześć powiatu jest nieaktywna pod tym względem. Była podjęta nawet próba utworzenia warsztatów terapii zajęciowej w gminie Goraj. Jednak bezskuteczna, nie było chętnych.

W dalszej części spotkania Środowiskowy Dom w Tarnogrodzie zaprezentował uczestnikom konferencji swoją działalność. Można było zwiedzić ŚDS, po czym wychowankowie placówki zaprezentowali krótką część artystyczną. Jak zwykle była ona przygotowana i zaprezentowana z godną podziwu dbałością. Uczestnicy ŚDS wprowadzili widownię w niemały zachwyt. Tego dnia zaplanowano też zwiedzanie Muzeum Nożyczek. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.