Krystyna Deryło

- Reklama -

Kolejne spotkania aktywnych rodzin

"Aktywna rodzina" to projekt dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a realizowany przez Fundację Rozwoju Aktywności Społecznej Wspólnota. W październiku odbywają się kolejne szkolenia i zajęcia warsztatowe. 
Główny cel projektu to rozwinięcie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych u rodzin, osób samotnie wychowujących dzieci, matek powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka dzięki udzieleniu bezpośredniego i systematycznego ich wsparcia. W ramach projektu w Biłgoraju utworzone zostało Biura Wsparcia Rodziny. Jednostka ta odpowiedzialna jest za udzielanie bieżącego i bezpośredniego wsparcia uczestnikom projektu.
Oprócz tego odbywają się szkolenia i zajęcia warsztatowe. W październiku odbyły się już zajęcia w ramach bloku "Przedsiębiorcza rodzina", w których udział wzięli członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym z Biłgoraja. Miały one formę warsztatów. Uczestnicy projektu spotkali się także z psychologiem Mają Kuczyńską z Fundacji Bambini. Podczas spotkania poruszono tematy bardzo ważne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Rozmawiano m.in. o metodach radzenia sobie ze stresem. 
Włączenie się osób samotnie wychowujących dzieci, rodziców w trudnej sytuacji materialnej, matek powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, ­ w tym osób niepełnosprawnych ­ do aktywnej partycypacji w sprawach publicznych bardzo często wymaga przełamania oporów i obaw. Ta grupa społeczna, w szczególności w małych miejscowościach na wschodzie kraju potrzebuje wsparcia w kluczowych dla życia obszarach, gdzie dostęp do aktywności, edukacji i doradztwa jest ograniczony lub płatny. W powiecie biłgorajskim dostęp do wymienionych form aktywności jest znikomy. Powszechnym zjawiskiem jest także brak aktywnego udziału takich osób w życiu publicznym. Istnieje pilna potrzeba prowadzenia działań wspierających, doradczych i zachęcających, a udział w projekcie taką potrzebę realizuje.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.