- Reklama -

Koalicja Obywatelska rozpoczęła kampanię (filmy)

W czwartek 5 września, w Parku Solidarności w Biłgoraju kandydaci Koalicji Obywatelskiej przedstawili program ugrupowania oraz swoje postulaty wyborcze.

Podczas dzisiejszej konferencji obecna była Małgorzata Gromadzka, która kandyduje z pozycji nr 5.  Postulaty jedynej kandydatki z listy Koalicji Obywatelskiej reprezentującej powiat biłgorajski w nadchodzących wyborach parlamentarnych, posłuchać można tutaj:

 

Obecny był również Riad Haidar, znany lekarz, radny sejmiku wojewódzkiego, który kandyduje z pierwszej  pozycji. Poniżej nagranie:

 

Kornelia Wróblewska, Poseł na Sejm RP również kandyduje z listy Koalicji Obywatelskiej. Posłuchaj nagrania:

 

Katarzyna Pietraszkiewicz z Białej Podlaskiej ma nr 15 na liście KO:

Kandydaci Kolalicji Obywatelskiej przedstawili dziś w Biłgoraju najważniejsze zagadnienia, nad którymi będą pracować w przyszłości.

 

Koalicja Obywatelska główny nacisk kładzie na rozwój regionu, poprzez pozyskanie jak największej ilości środków finansowych. Program Koalicji o którym mówili podczas konferencji kandydaci skupia się wokół poniższych zagadnień:

1. Polska demokracja (wolność i demokracja dla wszystkich),

2. Ochrona zdrowia (zwiększenie środków na służbę zdrowia, europejska ochrona zdrowia, maksimum 21 dni kolejki do specjalisty, maksimum 60 minut kolejki na SOR, darmowe in vitro i znieczulenie przy porodzie ),

- Reklama -

3. Polska dostatnia ( m.in. wyższe płace i gospodarka dla wszystkich, 600 złotych dla osób aktywnych zawodowo, ale zarabiających poniżej 4,5 tysiąca złotych miesięcznie, bo praca się opłaca, niższe składki ZUS dla małych przedsiębiorców, zwolnienie z PIT emerytury będącej dodatkiem do pensji, stypendia na podnoszenie kwalifikacji)

4. Silna i bogata wieś (32 miliardy euro – nowa perspektywa finansowa dla polskiej wsi, prawo rolników do ziemi rolnej, fundusz klęskowy i mała retencja),

5. Bezpieczeństwo ekonomiczne (dług publiczny poniżej 30% PKB do 20130 roku,siła regulatora regulator będzie mógł zezwalać na tzw. regulacyjne piaskownice, czyli programy pilotażowe bez ścisłego gorsetu regulacji , nowe zadania NBP,

5. „2 za 1”– obowiązkowa zasada stanowienia prawa: przyjęcie każdej ustawy nakładającej nowy obowiązek biurokratyczny na przedsiębiorców będzie możliwe tylko wtedy, gdy usunięte zostaną dwa istniejące dotychczas ograniczenia ),

6. Polska ekologii (czyste powietrze – koniec smogu, ocalić zieleń i wodę, posprzątać Polskę – koniec z plastikiem),

7. Polska edukacji i kultury (szkoła nauki praktycznej, bez tornistra, darmowy ciepły posiłek dla każdego ucznia, godne wynagrodzenie dla nauczycieli)

8. Polska seniora ( trzynastka dla emerytów na stałe i co roku, premia emerytalna każdy, kto przepracuje 40 lat, otrzyma pakiet akcji o wartości 10 tysięcy złotych, po 50 latach pracy wartość pakietu zwiększy się do 20 tysięcy złotych, środki te staną się ich prywatną własnością,  czek opiekuńczy co miesiąc 1 000 zł na opiekę nad osobą niesamodzielną, comiesięczne wsparcie finansowe

9. Brak dylematu: opieka czy praca.

– Wbrew doniesieniom obozu rządzącego Koalicja Obywatelska ma swój program, jest on ogólnodostępny na stronie internetowej Koalicji. Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z nim – mówiła Małgorzata Gromadzka. – Jestem jedyną reprezentantką Ziemi  Biłgorajskiej na liście Koalicji Obywatelskiej, okręgu wyborczego nr 7. W Sejmie chciałabym zabiegać o realizację  ważnych dla mnie i dla moich lokalnych społeczności postulatów. Od lat piastuję szereg funkcji publicznych i pracuję z ludźmi i dla ludzi. Przede wszystkim jestem matką czwórki dzieci i żoną. Chce, aby moje dzieci żyły w Polsce, w której szanuje się  prawo, gdzie każdy ma szanse się rozwinąć i realizować soje marzenia niezależnie od płci, wieku czy pochodzenia. Zapewnienie ludziom młodym odpowiedniego startu tj. odpowiedniego poziomu oświaty, środków finansowych na rozpoczęcie działalności – to dobry kierunek wsparcia młodzieży.Moje doświadczenia zobowiązują mnie do pracy na rzecz regionu, a w szczególności na rzecz naszego powiatu. Będę zabiegać o jak największe fundusze na inwestycje w naszym regionie. Będę pracowała na rzecz zapewnienia naszym rodzinom bytu, poczucia bezpieczeństwa i swobodnego dostępu do służby zdrowia. Kwestią niezwykle ważną jest zwiększenie płac, tak by nasi obywatele nie musieli opuszczać rodzin i wyjeżdżać do większych miast, czy za granicę, bo w naszym województwie zarabiamy ciągle za mało, chociażby w porównaniu do pracujących w innych rejonach Polski. Ważną kwestią dla mnie, jako osoby prowadzącej ekologiczne gospodarstwo rolne,  jest stabilizacja w rolnictwie tj. walka ze zmową cenową, zapewnienie opłacalności w zakresie sprzedaży płodów rolnych i zapewnienie możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń, bezwzględna walka ze smogiem i dbałość o środowisko. Kolejną grupą która potrzebuje wsparcia, a nie ciągłego zwiększania danin na rzecz państwa, są przedsiębiorcy, ich dalszy rozwój wymaga odpowiednich ulg i walki z nadmierną biurokracją.-podkreślała kandydatka na posłankę – Istnieje wiele innych postulatów zgłaszanych przez społeczeństwo i koniecznych do realizacji. Z pewnością ze wszystkich sił będę się starała współpracować z ludźmi, słuchać ludzi i być posłanką godną zaufania, taką, której mieszkańcy Ziemi Biłgorajskiej nie będą się wstydzili.– zapewniała Małgorzata Gromadzka. 

 

:

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.