- Reklama -

- Reklama -

Jest praca w sądzie

- Reklama -

Aplikantem kuratorskim może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ma nieskazitelny charakter, jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego oraz ukończyła wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych. 

Kandydatów na aplikantów kuratorskich wyłoni komisja egzaminacyjna powołana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu. Konkurs będzie składać się z dwóch etapów. W pierwszym zainteresowane osoby przystąpią do pisemnego egazminu, w którym odpowiedzą na 30 pytań w fomie testu oraz napiszą pracę na wskazany temat. Podczas egzaminu zakazane będzie wnoszenie na salę urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji lub innych urządzeń elektronicznych z dostępem do mediów strumieniowych, a także wnoszenia tekstów aktów prawnych, komentarzy, opracowań lub tekstów źródłowych mogących służyć pomocą przy rozwiązywaniu testu lub odpowiedzi na pytania otwarte. Zakazane będzie również otwierania posiadanych przez uczestników egzaminu torebek lub saszetek, komunikowania się z osobami zdającymi lub z osobami z zewnątrz oraz zakłócania w jakikolwiek sposób przebiegu egzaminu.

Mulawa podziękowania

Podczas drugiego etapu konkursu komisja sprawdzi predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu kuratora, zadając pytania z zakresu wiadomości wymaganych na egzaminie oraz przeprowadzając rozmowę.

Ogłoszenie wyników egzaminu konkursowego z podaniem nazwiska osoby zakwalifikowanej na aplikację kuratorską, nastąpi po zakończeniu części ustnej egzaminu, przez publikację na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Zamościu, Sądu Rejonowego w Biłgoraju oraz na tablicy ogłoszeń Biura Podawczego Sądu Okręgowego w Zamościu.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu powinny złożyć dokumenty w siedzibie Sądu Okręgowego w Zamościu.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.