kolportaż baner główny

- Reklama -

- Reklama -

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy zamieszkujący w Biłgoraju mogą zwrócić się z wnioskiem do tutejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu uzyskania jednorazowej zapomogi w wysokości 300 zł. Do dnia 23 marca takich wniosków MOPS przyjął 45. Oprócz tego już niebawem obywatele Ukrainy mogą ubiegać się w ZUS o comiesięczne świadczenie z programu 500+.

- Reklama -

Zgodnie z art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z dnia 12 marca 2022 r., poz. 583) obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust.1 i który został wpisany do rejestru PESEL (kliknij tutaj), przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Gdzie i kiedy składać wniosek? 

urząd MArszałkowski projekt

Wniosek w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 13, 23-400 Biłgoraj w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.7.30 do 15.30.

Telefon kontaktowy: 84 686 23 58, email: ops@mops.bilgoraj.pl. W razie potrzeby ośrodek zapewnia pomoc tłumacza wolontariusza.

Program 500+ dla obywateli Ukrainy 

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Od najbliższej soboty obywatele Ukrainy będą mogli również starać się o świadczenie rodzinne z programu 500 + (kliknij tutaj).W tym celu w sobotę 26 marca otwarte zostaną placówki ZUS.

Міський центр соціальної допомоги в Білгорай для громадян України

Згідно з ст. 31 Закон про допомогу громадянам України в зв’язку з збройним конфліктом на території цієї держави, громадянину України, який перебуває на території Республіка Польща на легальній підставі ст. 2 Закону 1 і який внесено до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену на утримання, покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, оплати за проживання. Заяву на одноразову грошову допомогу потрібно подати до Муніципального центру соціальної допомоги в Білгорай за адресою вул.Косцюшки 13, 23-400 у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 7:30 до 15:30.

Контактний номер: 84 686 23 58, електронна пошта: ops@mops.bilgoraj.pl

При необхідності ми надаємо добровільного перекладача.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.