- Reklama -

- Reklama -

Jakie skargi na burmistrza składano w 2021 roku?

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Biłgoraja sporządziła sprawozdanie z pracy za ubiegły rok kalendarzowy. Poinformowała, że w minionym roku wypłynęły cztery skargi oraz jedna petycja. Trzy z nich dotyczyły działalności burmistrza miasta Biłgoraja.

- Reklama -

W skład komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Biłgoraja wchodzą: Marcin Rajmund Mura, Bogdan Buczkowski, Tomasz Bednarz, Mirosław Lipiński, Łukasz Pracoń.

Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 4 posiedzenia bezpośrednio zorganizowane w Urzędzie Miasta Biłgoraja. Praca komisji w omawianym okresie koncentrowała się na analizie spraw skarg, wniosków i petycji jakie wpływały do komisji.
W spotkaniach komisji uczestniczyli: radca prawny urzędu, pracownicy merytoryczni zajmujący się poszczególnymi sprawami jak również burmistrz miasta oraz zastępca burmistrza miasta.


Rozpatrywane sprawy to:

- Reklama -

1. Petycja dotycząca szczepień przeciwko SARS-COV-2.
Po przeanalizowaniu treści petycji komisja uznała, obowiązujące przepisy w wystarczający sposób zapewniają bezpieczeństwo mieszkańców Biłgoraja w związku z prowadzoną akcją szczepień oraz dają gwarancję przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji zabronionej w Konstytucji RP.
Uchwała o sposobie załatwienia petycji podejmowana była na sesji Rady Miasta w dniu 24 lutego 2021 r.

2. Skarga na działalność burmistrza miasta Biłgoraja w sprawie przyznawania mieszkań
socjalnych mieszkańcom miasta Biłgoraja.

Po rozpatrzeniu skargi przez komisje skarg, wniosków i petycji oraz przeanalizowaniu
wyjaśnień złożonych przez burmistrza miasta w sprawie komisja postanowiła uznać skargę
za niezasadną.
Zdaniem komisji burmistrz miasta Biłgoraja spełnił wymogi przyznawania lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Biłgoraj zgodnie z uchwałą Rady Miasta Biłgoraja nr XXIII/227/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Biłgoraja procedowana była na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2021 r.

3. Skarga na działalność burmistrza miasta Biłgoraja w sprawie naruszenia stosunków
wodnych na nieruchomości w Biłgoraju.

Po rozpatrzeniu skargi przez komisję skarg, wniosków i petycji oraz przeanalizowaniu
wyjaśnień złożonych przez burmistrza miasta w sprawie komisja postanowiła uznać skargę
za niezasadną.
Zdaniem komisji burmistrz miasta nie może się angażować w sprawę w inny sposób jak tylko przekazując stronom informacje, co do sposobu dalszego postępowania w sprawie
i sugerując współpracę stronom.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Biłgoraja procedowana była na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2021 r.

4. Skarga na uchwałę Rady w sprawie nieudzielenia wotum zaufania burmistrzowi miasta
Biłgoraja.

Po przeanalizowaniu całości sprawy dotyczącej skargi na nieudzielenie wotum zaufania burmistrzowi miasta Biłgoraja komisja uznała, że skarga nie leży w kompetencji komisji skarg,
wniosków i petycji, i zwróciła ją do przewodniczącego Rady Miasta bez rozpatrzenia.


5. Skarga na działalność burmistrza miasta Biłgoraja w sprawie sprzedaży drogi wewnętrznej na terenie miasta Biłgoraja.

Po rozpatrzeniu skargi przez komisję skarg, wniosków i petycji oraz wysłuchaniu i przeanalizowaniu wyjaśnień złożonych przez burmistrza miasta w sprawie sprzedaży nieruchomości komisja postanowiła uznać skargę za niezasadną.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Biłgoraja procedowana była na sesji Rady Miasta w dniu 22 grudnia 2021 r.

Skargę lub petycję może złożyć każdy mieszkaniec Biłgoraja, który ma zastrzeżenia dotyczące pracy urzędników w jednostkach podległych UM Biłgoraja oraz innych istotnych nieprawidłowości. Należy składać pisemnie do przewodniczącego Rady Miasta w Biłgoraju, ostatecznie ich rozpatrzeniem zajmuje się komisja skarg, wniosków i petycji.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.