- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Jaka jest procedura zatrudniania uchodźców z Ukrainy?

- Reklama -

Obywatele Ukrainy mogą zostać zatrudnieni przez polskiego pracodawcę. Możliwa jest praca w Bychawie, województwie lubelskim albo w innej części Polski. Ze względu na konflikt zbrojny na terenie Ukrainy legalna praca w powiecie biłgorajskim i pobyt w Polsce regulowane są przez specjalne przepisy. To spore ułatwienie zarówno dla firm, jak i potencjalnych pracowników. Jak wygląda dostęp do polskiego rynku pracy dla uchodźców z Ukrainy? Sprawdź, jakich formalności trzeba dopełnić, aby zgodnie z przepisami zatrudnić obywatela tego kraju.

Zatrudnienie do pracy uchodźców z Ukrainy wymaga dopełnienia pewnych formalności. Procedury zostały znacznie uproszczone, mimo to trzeba pamiętać o zgłoszeniu pracownika i terminach składania dokumentów.

urząd MArszałkowski projekt

W przypadku obywateli Ukrainy zazwyczaj wystarczy powiadomić powiatowy urząd pracy (właściwy ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania podmiotu). Aby praca Biłgoraj czy zatrudnienie w jakiejkolwiek innej miejscowości było w pełni legalne, powiadomienie o powierzeniu pracy powinno zawierać:

  • dane identyfikacyjne podmiotu;

  • dane osobowe obywatela Ukrainy;

  • rodzaj zawartej umowy;

  • stanowisko/rodzaj pracy;

  • miejsce wykonywania pracy.

Planując zatrudnienie uchodźców, warto wiedzieć, że minister właściwy do spraw pracy ma prawo wskazać na drodze rozporządzenia liczbę obywateli Ukrainy, którym firma może powierzyć wykonywanie pracy. Związane jest to z takimi kwestiami jak bezpieczeństwo państwa i porządku publicznego czy ochrona lokalnych rynków pracy.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Praca dla uchodźcy krok po kroku

Zatem jeśli jesteś pracodawcą oferującym obywatelowi Ukrainy pracę Bychawa, musisz zadbać o:

  • przygotowanie umowy w języku ojczystym albo przynajmniej zrozumiałym dla pracownika;

  • zawiadomienie o zatrudnieniu powiatowego urzędu pracy (w ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy);

  • zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego (w ciągu 7 dni od dnia podjęcia pracy);

  • rozliczanie pracownika z Ukrainy na takich samych zasadach jak polskich pracowników (w zależności od rezydencji podatkowej).

Uchodźcy z Ukrainy a numer PESEL

Obywatele Ukrainy mogą korzystać ze specjalnych uprawnień, jednak warunkiem jest posiadanie numeru PESEL. Wniosek o PESEL dostępny jest w dwóch językach – należy złożyć go osobiście w wybranym urzędzie gminy. PESEL ułatwi funkcjonowanie w Polsce: identyfikator niezbędny jest, jeśli danego obywatela interesuje praca w Biłgoraju czy każdej innej polskiej miejscowości, ale także w sytuacji, gdy zamierza starać się o świadczenia socjalne.

Praca w Bełżycach – jak zadbać o legalne zatrudnienie uchodźcy?

Legalne zatrudnienie obywatela Ukrainy jest możliwe, gdy ta osoba przebywa na terytorium Polski legalnie. Oznacza to, że posiada tytuł pobytowy lub przybyła do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku, deklarując zamiar pozostania w kraju. W praktyce jako obywatela Ukrainy rozumie się również małżonka tej osoby, jeśli tylko przyjechał do Polski z terytorium Ukrainy ze względu na prowadzone tam działania wojenne. Co więcej, w takim przypadku nie jest wymagane obywatelstwo ukraińskie.

Praca dla uchodźców podejmowana jest na podstawie umowy o pracę albo umowy zlecenia. Jak wyżej wspomniano, wcześniej niezbędne jest uzyskanie przez pracownika numeru PESEL. Jeśli praca w mieście Bełżyce czy innym dotyczy osoby, która wjechała do kraju nie wcześniej niż 24 lutego, a jej pobyt jest legalny przez kolejne 18 miesięcy, legalizacja zatrudnienia wymaga złożenia specjalnego powiadomienia (nie można zatrudnić takiej osoby na podstawie oświadczenia bądź zezwolenia na pracę). W ciągu czternastu dni od momentu rozpoczęcia pracy przez zatrudnionego pracodawca musi powiadomić powiatowy urząd pracy poprzez formularz „Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy”.

Praca w województwie lubelskim musi być oferowana na takich samych warunkach i uchodźcom, i polskim pracownikom. Proponowane wynagrodzenie nie może być niższe niż ustalona w danym roku minimalna stawka godzinowa bądź płaca minimalna. Umowa pisemna powinna zawierać warunki wskazane w zgłoszeniu do urzędu pracy – zaleca się przedstawienie dokumentu w języku zrozumiałym dla pracownika. Dodatkowo obywatel Ukrainy w ciągu 7 dni musi zostać zgłoszony do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.