Szkolenie język ang/niem/ros

Jak ma wyglądać sztandar?

Szkoła w Majdanie Starym zmieniła swój status. Wcześniej w tym samym budynku funkcjonowało gimnazjum oraz szkoła podstawowa. Po reformie oświatowej placówka otrzymała status szkoły podstawowej, a gimnazjum jest wygaszane. 
W związku ze zmianami nieaktualny stał się sztandar, na którym widnieje napis "Zespół Szkół im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym". Uroczystość nadania imienia szkole odbyła się dziesięć lat temu i połączona była z otwarciem hali gimnastycznej. Uroczystej Mszy przewodniczył wówczas biskup Wacław Depo. Poświęcił on także nowe obiekty sportowe. 
Podczas uroczystości szkole nadano imię. Patronem tej placówki oświatowej została Zofia Krawiecka, wieloletnia nauczycielka i dyrektorka szkoły w Majdanie Starym, bardzo zasłużona dla lokalnej społeczności. W szkole jest izba pamięci, w której przechowywane są jej fotografie, listy od uczniów, dokumenty i zdjęcia. Jest tu także pamiątkowa tablica z wizerunkiem patronki. Darczyńcami sztandaru wówczas byli: Lech Rębacz, Kazimierz Szcząchor, Stowarzyszenie Kombatantów i Osób Represjonowanych w Księżpolu, Bank Spółdzielczy w Księżpolu, Stanisław Błazik, Jan Kapka, Jan Kowal, Tadeusz Kręt, Rada Sołecka Majdanu Starego, Jerzy Rymarz, Mariusz Tomczyszyn, Dorota i Krzysztof Wryszcz, Piekarnia Kapka w Tarnogrodzie, Tadeusz Polanowski, Wiesław Skóra, Jan Pawełko oraz Rada Rodziców
Szkole potrzebny jest nowy sztandar. Niestety, koszt jego uszycia jest dość wysoki i może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Na szczęście, znalazła się już osoba, która zadeklarowała pokrycie tych kosztów. To wieloletni przyjaciel szkoły, mecenas kultury i promotor naszej Małej Ojczyzny Jan Kowal, który jest blisko związany z Majdanem Starym. Pan Jan już wcześniej wspierał społeczność szkolną, fundując wysokiej jakości fortepian czy nagrody dla najlepszych uczniów. 
 W związku ze zmianą sztandaru dyrekcja szkoły ogłosiła konkurs. Każdy rodzic, uczeń czy nauczyciel może zaproponować jego wygląd. Ważne, aby awers sztandaru miał napis "Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym", natomiast rewers powinien nawiązywać do barw i symboli narodowych.
Zapisane na płycie CD prace w formacie graficznym można składać w sekretariacie szkoły do 17 listopada 2017 r. lub przesłać na e-mail szkoły: zespolszkol_majdan@vp.pl. Dla zwycięzcy przewidziana jest atrakcyjna nagroda.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.