- Reklama -

- Reklama -

Ilona Dzido p.o. dyrektor OIK w Biłgoraju

W środę 16 grudnia Zarząd Powiatu w Biłgoraju powierzył obowiązki dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju Ilonie Dzido. Do wczoraj funkcję tę pełnił Krzysztof Iwaniec.

- Reklama -

Dotychczas Ilona Dzido pełniła funkcję sekretarza w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju, jest także mediatorem przy czterech okręgach sądowych.

Ilona Dzido p.o. dyrektora OIK w Biłgoraju

Ilona Dzido ur. 1990 r. 

Dyrektor Roztoczańskiego Centrum Mediacji, mediator stały, trener w zakresie wdrażania instytucji mediacji w oświacie, urzędnik państwowy w sektorze pomocy społecznej.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. JP II w Lublinie na kierunku: Prawo. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu: Mediacje i negocjacje sądowe, pozasądowe (KUL).

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie (UMCS). Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Specjalizacyjne studia dla mediatorów z zakresu spraw gospodarczych (Humanitas).

- Reklama -

Absolwentka szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej (Kolegium Pracowników Służb Społecznych).

Studentka studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Uniwersytet Rzeszowski).

Ilona Dzido jest organizatorką i prelegentką licznych konferencji o tematyce mediacji w szkołach, sądach oraz zakładach karnych. Uczestniczka fakultatywnych szkoleń oraz konferencji poświęconych instytucji mediacji, a także szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej i społecznej.

Dotychczas urzędnik państwowy pełniący funkcję sekretarza urzędu w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju. Obecnie dyrektor stowarzyszenia Roztoczańskiego Centrum Mediacji, którego ideą jest szerzenie wiedzy w teorii i praktyce instytucji mediacji jako formy alternatywnego rozwiązywania sporów.

Mediator stały przy czterech okręgach sądowych: SO Lublin, SO Rzeszów, SO Zamość, SO Przemyśl w zakresie spraw cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych, administracyjnych, karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, szkolnych, oświatowych i rówieśniczych

Red. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.