Euroopieka baner główny

- Reklama -

Honorowy Certyfikat Jakości dla LO im. ONZ w Biłgoraju

9 marca 2016 r. w Kuratorium Oświaty w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie Honorowych Certyfikatów Jakości dla szkół i placówek województwa lubelskiego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Certyfikatem potwierdzającym bardzo wysoką jakość pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej w roku szkolnym 2014/2015 zostało uhonorowane Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju. Wyróżnienie przyznawane jest szkołom i placówkom, które wykazują się szczególną aktywnością w zakresie realizacji zadań zarówno w sferze dydaktycznej, jak i wychowawczej oraz w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz młodzieży.

Kapituła uwzględniła wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, tytuły laureatów w konkursach przedmiotowych, tematycznych i artystycznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, wysokie lokaty w zawodach sportowych, stosowanie przez szkołę nowatorskich i różnorodnych metod pracy z młodzieżą oraz realizację innowacyjnych programów autorskich, projektów edukacyjnych we współpracy z instytucjami z kraju i zagranicy, prowadzenie pracy dydaktycznej wspierającej różnorodne uzdolnienia młodzieży, a także rozwijające aktywność społeczną.

- Reklama -

Honorowy Certyfikat Jakości podkreśla rangę LO im. ONZ w Biłgoraju jako szkoły wyróżniającej się w środowisku zarówno pod względem dydaktycznym, jak i wychowawczym. Szkoła stwarza młodzieży bardzo dobre warunki do zdobywania wiedzy, rozwijania pasji i zainteresowań. O wysokim poziomie liceum świadczą przede wszystkim wyniki egzaminów zewnętrznych, w których zdawalność matury jest najwyższa w powiecie biłgorajskim – 98% (dane za rok szkolny 2014/2015), jak również liczne sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, dyplomy i podziękowania za zaangażowanie w akcje ogólnopolskie i pracę na rzecz środowiska lokalnego.

Na wysoką ocenę LO im. ONZ w Biłgoraju pracuje od wielu lat, ciągle podejmuje nowe działania, atrakcyjne dla młodzieży i dba o wszechstronny rozwój młodych ludzi.

Wyróżnienie i uznanie dla placówki jest zasługą całej społeczności szkolnej.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.