- Reklama -

- Reklama -

Gorajscy radni podsumowali rok

30 grudnia minionego roku radni Rady Gminy Goraj przyjęli budżet na kolejny rok. Sesja była również okazją do podsumowania dotychczasowych działań samorządowców.

Ostatnia sesja Rady Gminy Goraj odbyła się 30 grudnia. Budżet na 2020 rok został przyjęty jednogłośnie. Wójt Antonii Łukasik podziękował wszystkim za współprace – radnym, sołtysom, stowarzyszeniom i kołom gospodyń wiejskich, strażakom za zaangażowanie i prace na rzecz gminy Goraj.

Podziękowania trafiły również do poseł Beaty Strzałki oraz starosty Andrzeja Szarlipa. – To dzięki temu, że mamy starostę z naszej gminy wiele zadań mogło być zrealizowanych, jak chociażby realizacja przebudowy nawierzchni dróg na długości 9 km od Gilowa do Teodorówki, wykonanie około 400 mb. nawierzchni na drodze w Kondratach, wykonanie ok. 600 mb. nawierzchni drogi w Abramowie i kosztowny remont, a właściwie przebudowa mostu w Wólce Abramowskiej. Ponadto Pan Starosta zaangażował się osobiście w procedurę budowy połączenia drogi serwisowej od mostu w Goraju do skrzyżowania z drogą przy GS-ie. Mało tego, dołożył starań, aby z budżetu powiatu biłgorajskiego wyasygnować kwotę 350 tys. zł. na ten cel – mówił wójt Antonii Łukasik. Podziękował również władzom i pracowników Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz wiceministrowi Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Dzięki niemu do druhów strażaków trafiło  56 tys. zł. na zakup potrzebnego umundurowania i sprzętu dla 3 jednostek oraz 800 tys. zł. na zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego.

Miniony rok dla Goraja to również walka o odzyskanie praw miejskich. W zbiórkę podpisów poparcia przy konsultacjach społecznych dotyczących uzyskania praw miejskich aktywnie włączyli się mieszkańcy, a w szczególności członkowie stowarzyszenia Goraj 1377 na czele z przewodniczącym tego komitetu Stanisławem Chorembałą.

- Reklama -

Zdaniem wójta miniony rok był bardzo udany. Obfitował w wiele wydarzeń i wiele inwestycji, które udało się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia lub zostaną ukończone w  roku bieżącym. Będzie to remont budynku GOK-u, remont budynku UG, czy przebudowa nawierzchni drogi w Zagrodach. W 2019 roku wydatki na inwestycje wyniosły 8 mln zł. – Jest to wynik bardzo dobry, jaki osiągają często samorządy w latach wyborczych, my natomiast osiągnęliśmy taki tuż po wyborach, co świadczy o tym, że niezależnie od wszystkiego konsekwentnie realizujemy politykę rozwoju gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców. Na te inwestycje zostały pozyskane środki zewnętrzne w kwocie ponad 5 mln  zł – twierdzi wójt.

Do zrealizowanych inwestycji zaliczyć można m.in. montaż instalacji fotowoltaicznych, zakup sprzętu dla strażaków, budowa nowych nawierzchni dróg, rozpoczęcie robot remontowych przy rewitalizacji budynku i placu GOK-u.

–  Życzyłbym sobie, Państwu i wszystkim mieszkańcom gminy, aby kolejne lata przebiegały w podobnym tempie rozwoju, aby gmina rozwijała się coraz lepiej, a przede wszystkim mieszkańcom Gminy żyło się dobrze i bezpiecznie  – powiedział Wójt Antoni Łukasik w swoim wystąpieniu.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.