Ekologicznie w Turobinie

Wójt Turobina zaprasza mieszkańców do składania wstępnych deklaracji dotyczących dofinansowania zakupu i montażu instalacji solarnych, fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła.

Obecnie mieszkańcy mogą składać deklaracje dotyczące woli uczestnictwa w projekcie. Jednak realizacja inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Środki na inwestycję mają pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Planowana realizacja inwestycji przypada na lata 2020-2021.

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE:

1. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne – właściciele domów jednorodzinnych.

2. Uczestnikiem projektu może być właściciel/współwłaściciele nieruchomości położonej na terenie gminy Turobin (wymagany nr działki). W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia).

3. Osoba zgłaszająca gotowość udziału w projekcie musi złożyć deklarację dotyczącą udziału w danym projekcie w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej mocy i wielkości stosownej instalacji (fotowoltaicznej, solarnej) oraz pomp ciepła i kotłów na biomasę.

4. Źródła ciepła oraz instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia agroturystyki ani żadnej działalności gospodarczej – muszą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

5. Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem.

6. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w danym projekcie, zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie z powodu braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych lub formalnych.

Deklarację należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Turobin, ul. Rynek 4, pok. nr 9, w terminie od 21 maja do 7 czerwca 2019 r. w godzinach od 7.30 do 15.00. Druki można pobrać ze strony internetowej www.turobin.pl lub otrzymać je w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Turobinie.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.