- Reklama -

Dyrektor przedszkola poszukiwany

To już kolejne podejście tarnogrodzkich władz do tego tematu. W ubiegłym roku również został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora, jednak kandydatów brakowało. Ostatecznie jedna z wytypowanych osób nie stawiła się na konkursie. Ponadto wyjaśniono, że nie spełnia wymagań, tym samym konkurs nie wyłonił kandydata na dyrektora Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie. Jak poinformowano nas wówczas, nie podjęto decyzji w sprawie trybu powołania dyrektora. Prowadzono natomiast konsultacje w tej sprawie.

Od tamtego czasu sprawa nie ruszyła z miejsca aż do teraz. Burmistrz Tarnogrodu ponownie ogłosił konkurs na dyrektora Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie". Będą one przyjmowane w terminie do 4 lipca 2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Tarnogrodu.

- Reklama -

Przypomnijmy, kto może zostać dyrektorem szkoły. Przeważnie dyrektorem szkoły zostaje nauczyciel o odpowiednim stopniu awansu zawodowego. Sam fakt bycia nauczycielem to jednak za mało, aby objąć stanowisko kierownicze w szkole. Przyszły dyrektor musi spełniać określone wymogi w zależności od rodzaju szkoły lub innej placówki oświatowej, którą ma pokierować. Stanowisko dyrektora przedszkola czy szkoły może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który ukończył studia wyższe magisterskie i ma przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej lub studia wyższe, lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Posiada też co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Nie tylko nauczyciel może kierować szkołą. Warunki są takie, że osoba ta musi ukończyć studia wyższe magisterskie, posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, ma wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki.

Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły na okres krótszy niż 5 lat może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, przy czym ustawa o systemie oświaty nie wskazuje nawet przykładów sytuacji uzasadniających powierzenie stanowiska na okres skrócony. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.