- Reklama -

Dopłacają do ścieków

W gminie Turobin radni podjęli uchwałę, w której określili dopłaty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy. Dopłata do 1 m3 ścieków została ustalona na 0,40 zł + VAT. 12 radnych zagłosowało za podjęciem uchwały, 1 wstrzymał się od głosu, a 1 radny był przeciw.

- Reklama -

Radny Józef Mróz zwrócił uwagę, że mieszkańcy, którzy dowożą ścieki do oczyszczalni, bo nie chcą ich wypuszczać na pole, płacą 18,50 zł za 1 m3. Zdaniem radnego mogłaby być zatrudniona osoba, która by takie ścieki dowoziła, ale taniej. 

Wójt przypomniał, że koszt 1 m3 ścieków dowożonych do gminnej oczyszczalni wynosi 3 zł. – Każdy z mieszkańców gminy Turobin, który dysponuje własnym sprzętem, wozem asenizacyjnym, może odprowadzić czy odwieźć ścieki na naszą oczyszczalnię mówił Eugeniusz Krukowski. – Mając taką alternatywą, w każdej wsi są gospodarze, którzy mają wozy asenizacyjne, które spełniają kryteria te minimalne, i można, że tak powiem, w ramach zdrowej komunikacji sąsiedzkiej dogadać się i załatwić sprawę między sobą – dodał.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.