- Reklama -

Co dalej z uzdrowiskiem w Biszczy?

Gmina Biszcza zakończyła już realizację "Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo-sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim". Projekt realizowany był wspólnie z ukraińskim partnerem – Wołyńską Radą Obwodową w Łucku, Radą Wsi Hremyacze i Organizacją Społeczną "Wołyńskie Stowarzyszenie Uczonych i Innowatorów". Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obu gmin poprzez rozwój turystyki uzdrowiskowo-sanatoryjnej.
W ramach projektu opracowana została kompletna dokumentacja uzdrowiskowa, która umożliwia gminie Biszcza uzyskanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, co z kolei pozwala na utworzenie uzdrowiska. Warunkiem otrzymania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej jest pozyskiwanie wody mineralnej z odwiertu zlokalizowanego na terenie stref ochrony uzdrowiskowej. Specjalistyczne opracowania określiły możliwości poboru wód jako naturalnego surowca leczniczego z głębokości 935-955 m. Na tym poziomie znajduje się pokład wysoko zmineralizowanej solanki o wydajności ok. 30m³/h i temperaturze około 40°C. Została przygotowana i zatwierdzona dokumentacja na wykonanie odwiertu do wydobycia solanki…

– Gmina Biszcza w ostatnich latach wykonała szereg działań zmierzających do powstania uzdrowiska. W związku z tym, iż posiadamy na terenie gminy Biszcza złoża wód podziemnych (chlorkowo-sodowe, jodkowe (solanki) oraz klimat o potwierdzonych właściwościach leczniczych, spełniamy wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska, posiadamy infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz energetycznej, na terenie gminy jest transport zbiorowy oraz prowadzimy gospodarkę odpadami, a nie posiadamy zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa przygotowanych do prowadzenia tego typu działalności, możemy obecnie starać się jedynie o status obszaru ochrony uzdrowiskowej – informuje wójt gminy Zbigniew Pyczko.

Wójt dodaje, że samorząd posiada już także "Operat Uzdrowiskowy" opracowany w ramach środków unijnych z programu PL-BY-UA. Dodatkowo z tych środków została sfinansowana dokumentacja techniczna na wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych przyszłego sanatorium. Dzięki pozyskanym funduszom z działania RPO WL Działanie 6.4 w tym roku zostanie wykonana fizycznie sieć wodociągowo-kanalizacyjna.

– Najważniejszy na tym etapie jest odwiert, który umożliwi wydobywanie leczniczych wód, gdyż wody, które zostały wydobyte z odwiertów gazowych dzięki uprzejmości PGNiG są zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i nie mogą być wykorzystane. Oczywistym jest więc, że gmina musi mieć niezależny odwiert tylko pod kątem wydobycia wód leczniczych. W związku z tym starania trwają, złożony został wniosek do NFOŚ i GW o dofinansowanie odwiertu. Koszt takiego zadania to około 9 mln złotych – dodaje wójt.

Po uzyskaniu dofinansowania i wykonaniu odwiertu woda poddana będzie jeszcze raz ocenie pod względem przydatności w lecznictwie. Kolejny krok to przesłanie kompletnej dokumentacji do ministra zdrowia. Jeśli warunki określone w ustawie zostały spełnione, minister wydaje decyzję o możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Jeśli minister stwierdzi, że dany obszar spełnia niezbędne warunki, występuje do Rady Ministrów z wnioskiem o nadanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej. – Nadmieniam jednocześnie, że rozpoczęliśmy prace związane ze zmianami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w celu zmiany miejsca lokalizacji strefy uzdrowiskowej "A" z poprzedniego tj. Wólka Biska na teren przy zbiorniku wodnym Biszcza-Żary – podsumowuje Zbigniew Pyczko.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.