Krystyna Deryło- główny

- Reklama -

Cicho i pogodnie żył, cicho i pogodnie umarł

Ksiądz Ryszard Dziura urodził się 8 lipca 1949 r. w Korczowie. Został ochrzczony w kościele pw. św. Marii Magdaleny. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Biłgoraju i tutaj chodził do Liceum Ogólnokształcącego, które ukończył w 1967 r. Po uzyskaniu matury dostał się do Akademii Rolniczej w Krakowie. Ten wybór był tylko wybiegiem wobec władz, bo w tym samym roku wstąpił do lubelskiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bpa Piotra Kałwy 12 czerwca 1973 r. w Katedrze Lubelskiej.

Ks. Ryszard przez dwa lata (1973-1975) był wikariuszem w parafii w Tarnogórze, potem 3 lata w Zamościu w parafii pw. św. Tomasza, skąd został skierowany na studia misjologiczne do Rzymu. W 1982 r. obronił pracę doktorską na temat „Osoba i działalność misyjna w dokumentach papieża Pawła VI”. Po powrocie z Rzymu krótko pracował w Lublinie w parafii pw. Nawrócenia św. Pawła, a następnie przez dwa lata jako wikariusz w parafii pw. św. Jadwigi Królowej. W 1984 r. ks. bp Bolesław Pylak wyraził zgodę na jego wyjazd do Afryki na misje. Ks. Ryszard wyjechał do Irlandii na kurs języka angielskiego, a następnie do pracy misyjnej w Zambii, gdzie w diecezji Mbala jako misjonarz gorliwie pracował w latach1985-1995. Po 10 latach powrócił do Polski. Pełnił funkcję dyrektora Diecezjalnych Papieskich Dzieł Misyjnych w Lublinie, współpracując z Ogólnopolskimi Papieskimi Dziełami Misyjnymi. W latach 1995-2012 był pracownikiem naukowym w redakcji Encyklopedii Katolickiej. Zajmował się m.in. redagowaniem haseł z misjologii, misji, religioznawstwa. W latach 1997-1999 pełnił funkcję dyrektora Domu Rekolekcyjnego. W 2010 r. duchowo powrócił do Zambii, uzyskał habilitację na podstawie pracy „Dialog z religijno-społeczną tradycją ludów Zambii w świetle posoborowej nauki Kościoła”. W 2012 r. został zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny na KUL św. Jana Pawła II na Wydziale Zamiejscowym w Tomaszowie Lub. Pracował w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, w Seminarium Księży Marianów w Lublinie, brał udział w konferencjach międzynarodowych, publikował artykuły w czasopismach. 14.02.2015 r. przeszedł na emeryturę uniwersytecką i zamieszkał w Korczowie w domu rodzinnym.

Choroby, których doświadczył podczas pracy w Afryce zostawiły ślad w jego organizmie. Stan zdrowia zaczął się pogarszać. Od 2015 r. coraz częściej przebywał w szpitalach w Lublinie, w Biłgoraju. Ks. prof. Ryszard Dziura zmarł 28 października 2016 r.

Msza św. żałobna została odprawiona w niedzielę, 30 października 2016 r. o godz. 14.00 w sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Eucharystii przewodniczył ks. kan. Stanisław Budzyński, proboszcz par. pw. św. Jerzego w Biłgoraju, przyjaciel ks. Ryszarda Dziury. – Jest to nasza serdeczna modlitwa o dar nieba dla ks. Rysia i wielkie dziękczynienie za ogrom pracy intelektualnej, misyjnej, za wielką dobroć jego serca, cichą obecność, za dar jego cierpienia w ostatnich latach, za tych, którzy mieli wielkie serce, byli przy nim, ich anielską cierpliwość, i mieli czas by go spotkać – mówił ks. Budzyński, rozpoczynając żałobną Eucharystię. – Był to człowiek i kapłan wyjątkowy. Człowiek i kapłan, który dobrze czuł się w rodzinie, jaką jest Kościół, do którego należał od chrztu świętego, w rodzinie, jaką jest miejsce pracy, i rodzinie, z którą jesteśmy związani więzami krwi – podkreślał ks. Zenon Bzdyrak, misjonarz, który razem z ks. Ryszardem pracował w Zambii. Praca ta polegała m.in. na obsłudze 40 kaplic, do których trzeba było dojechać. Kapłan wspominał ten trudny czas. – Na naszej misji w Chilondze żyliśmy jak bracia, choć każdy był inny – mówił, dodając, że żartobliwie ks. Ryszard nazywany był Dziadkiem ze względu na jego naturalną dobroć i brodę.

- Reklama -

Na pogrzebowej Mszy św. w poniedziałek zgromadziło się wielu kapłanów z diecezji lubelskiej, zamojsko-lubaczowskiej i innych, rodzina, siostry zakonne, przyjaciele, koledzy, znajomi, przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Redakcji Encyklopedii Katolickiej oraz Papieskich Dzieł Misyjnych w Lublinie. Eucharystii przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło. Obecny był także senior bp Jan Śrutwa.

– W tym kościele przyjął chrzest bierzmowanie, tutaj po raz pierwszy sprawował Najświętszą Ofiarę. Dzisiaj jest żegnany, dzisiaj, w przededniu Wszystkich Świętych sprawujemy Mszę św, prosząc o wieczne zbawienie dla niego. Dziś wystrój kościoła mówi: „Zmartwychwstanę w Jezusie, ale muszę wpierw w Nim żyć”. Można powiedzieć, że życie śp. księdza Ryszarda takie było. Żył w Chrystusie – mówił ks. Witold Batycki na początku Mszy św. 

– Od kilku miesięcy dochodziły wiadomości o gasnącym życiu biologicznym śp. ks. kanonika profesora Ryszarda Dziury. Zdawać by się mogło, że gaśnie to życie, ale jeszcze nie czas, żeby całkowicie ognik zgasł. Kiedy byłem u niego tydzień temu w szpitalu, widać było, że te wiadomości się sprawdzają – wspominał ks. bp Mieczysław Cisło. – Dzisiaj gromadzi nas na swoim pogrzebie. To śmierć przedwczesna. (…) Niemniej jednak dojrzał do wieczności, ale śmierć jego rodzi smutek rozstania, najpierw u najbliższych, krewnych, ale także u kolegów z roku, we wspólnotach kapłańskich, u biskupów – zaznaczał ks. biskup, wyrażając współczucie, więzi duchowe i solidarność modlitewną ze zgromadzonymi na liturgii.

Po Mszy św. był czas na wystąpienia, wspomnienia i pożegnanie śp. ks. profesora Ryszarda Dziury, który, jak powiedział ks. bp Cisło, cicho i pogodnie żył, tak cicho i pogodnie odszedł.

Ciało śp. ks Ryszarda zostało złożone na cmentarzu parafialnym w Biłgoraju.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.