Moto Tech

- Reklama -

Chcesz pracować w urzędzie? Są wolne miejsca pracy

Od 1 do 16 lutego br. osoby chętne do pracy w Urzędzie Miejskim we Frampolu mogą składać odpowiednie dokumenty. Chętni na to stanowisko muszą mieć wykształcenie wyższe. Ponadto wymaga się od kandydatów m.in. minimum rocznego stażu pracy na stanowisku urzędniczym, administracyjno-biurowych lub innych związanych finansami i rachunkowością.

Pracownik zatrudniony na stanowisku w tym referacie będzie miał za zadanie: prowadzenie spraw w zakresie: odwołań, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty, ulg inwestycyjnych, ulg z tytułu nabycia gruntów, prowadzenie dokumentacji (kont podatkowych, rejestrów przypisów i odpisów, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych). Referent będzie udzielał pomocy przedsiębiorcom i rolnikom oraz kontrolował rzetelność informacji składanych przez osoby fizyczne. 

Praca na tym stanowisku to praca na pełny etat w budynku Urzędu Miejskiego we Frampolu. Chętni na to stanowisko muszą przedstawić odpowiednie dokumenty, których lista dostępna jest na BIP-ie gminy. Dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać) w siedzibie Urzędu, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków, opłat i księgowości podatkowej”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2017 r. do godz. 12.00.

- Reklama -

Wolne stanowisko jest także w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie. Poszukiwany jest referent ds. księgowości budżetowej. Wymagane jest wykształcenie średnie ekonomiczne, chociaż preferowane jest wyższe ekonomiczne o specjalizacji rachunkowość budżetowa. Chętni do pracy muszą być obeznani z ustawą o finansach publicznych, a także z oprogramowaniem do księgowości. Ważne są też zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, znajomość przepisów oświatowych czy doświadczenie na stanowisku zajmującym się księgowością budżetową.

Osoba na tym stanowisku będzie miała za zadanie m.in.: księgowanie wydatków i dochodów  budżetowych; uzgadnianie kont na koniec każdego miesiąca; sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących budżetu we współpracy z głównym księgowym.

Praca na tym stanowisku to praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo, w godzinach od 7.15 do 15.15 od poniedziałku do piątku. Wynagrodzenie brutto będzie się znajdowało w przedziale 1 180 – 2 800 zł. 

Potrzebne dokumenty (lista dostępna na stronie BIP gminy Turobin) można składać do 15 lutego. Powinny być one własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub przesłane w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości budżetowej” na adres: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie, ul Piłsudskiego 34, 23-465 Turobin, sekretariat pok. nr 11. Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.