- Reklama -

“Budżet tworzyliśmy razem”

Podczas majowego spotkania samorządowców w Tarnogrodzie radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie ws. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 oraz pozytywnej opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej ws. udzielenia absolutorium. Radni dostali sprawozdanie finansowe urzędu gminy, roczne opisowe sprawozdanie burmistrza za rok wcześniejszy, sprawozdania poszczególnych jednostek, mieli również wgląd w stan mienia komunalnego.  

- Reklama -

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie rocznego sprawozdania finansowego burmistrza Tarnogrodu za 2016 rok przedstawił Piotr Marczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnogrodzie. Przypomnijmy, jak przedstawiał się budżet Tarnogrodu w ubiegłym roku. Prognozowane dochody zostały wykonane w kwocie ponad 25 mln, a wydatki w kwocie ponad 23 mln zł. Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 mln 964 tys. zł. Zadłużenie gminy w porównaniu do roku wcześniejszego zmniejszyło się i na koniec 2016 roku wyniosło 4 mln 700 tys. zł. Według opinii komisji rewizyjnej, realizacja inwestycji w gminie przebiegała zgodnie z planem, a pozyskane środki zostały dobrze wydatkowane. Dlatego też radni ocenili pracę burmistrza pozytywnie. Odczytano również opinię komisji gospodarczej, rolnictwa, ochrony środowiska oraz komisji społecznej, które jednogłośnie poparły wykonanie budżetu.

Podczas głosowania 15 radnych jednogłośnie udzieliło burmistrzowi Stróżowi absolutorium.   Budżet tworzymy, realizujemy przez cały rok razem, wspólnie. Zawsze kierujemy się tym, żeby realizować go maksymalnie, kształtować, co już ma miejsce po raz kolejny  mówił Eugeniusz Stróż, który wspomniał też o nadwyżce budżetowej. Informował, że cześć kwoty została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Pozostałe pieniądze radni postanowili wydać na szereg drobnych inwestycji w gminie.  Budżet tworzyliśmy razem, jest to efekt naszej wspólnej pracy. Za tę współpracę bardzo dziękuję  dodawał włodarz.  

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.