- Reklama -

- Reklama -

Absolutorium dla burmistrza Biłgoraja, ale po dyskusji

Rada Miasta Biłgoraj uznała, że burmistrz Janusz Rosłan zrealizował ubiegłoroczny budżet. Dostał od radnych absolutorium. Sesja przebiegła jednak pod znakiem pytań i wnikliwej analizy działalności burmistrza.

- Reklama -

W debacie dotyczącej sytuacji miasta Biłgoraja radni chętnie zabrali głos.
.
– Z przedstawionego raportu na pewno cieszy stan finansów miasta, który pomimo snucia czarnych scenariuszy przez niektórych radnych nie sprawdził się.  Nadwyżka operacyjna w  kwocie  11 mln zł pozwala myśleć o przyszłych inwestycjach, które będziemy realizować w 2023. Na pewno cieszą zyski spółek miejskich – mówił radny Łukasz Pracoń.

Szczegółowo przeanalizował sprawozdanie Burmistrza i pytał m.in. co miasto planuje  zrobić, z tym, że  Biłgoraj się wyludnia. Pytał też o obłożenie przedszkoli i szkół, oraz wolne miejsca w

Radny Łukasz Pracoń

żłobku samorządowym. W referacie oświaty została zatrudniona osoba do koordynacji prac. Radny chciał wiedzieć jakie są efekty jej pracy.  Martwią go również awarie w systemach sieci wodno- kanalizacyjnej. Zażądał odpowiedzi dlaczego nastąpił  spadek inwestycji w tym obszarze. Poruszył temat  Budżetu Obywatelskiego, który w 2020 wstrzymano. W raporcie  zabrakło wzmianek o nowych technologiach typu „smart city” jak np w Lublinie. -Myślę, że śmiało możemy bazować na doświadczeniu wiedzy pobliskich gmin, miast i województw – tłumaczył radny.

 

Po długiej dyskusji i wyjaśnieniach radni przeszli do głosowania najważniejszych punktów sesji, czyli  wotum zaufania dla burmistrza oraz przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021. Burmistrz uzyskał wotum zaufania 13 głosami za, przy 6 głosach wstrzymujących się. Sprawozdanie z wykonania budżetu przyjęto jednogłośnie (18 głosami).

– Chcę podziękować, bo po raz pierwszy była tak miła atmosfera na sesji absolutoryjnej, dostrzeżona została praca wszystkich referatów, czy kierowników jednostek organizacyjnych. podziękował Janusz Rosłan.

 

Jak wygląda sytuacja finansowa Biłgoraja?

- Reklama -

- Reklama -

1 komentarz
  1. ??? mówi

    A kiedy miałoby być głosowane absolutorium???? Przed dyskusją????

Zostaw odpowiedź