200 zł do emerytury dla druhów OSP? Strażacy proszą o podpisy!

Druh Marian Starownik, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, zwrócił się do druhów ochotników województwa lubelskiego oraz samorządowców o zaangażowanie się w akcję zbierania podpisów pod projektem inicjatywy ustawodawczej dotyczącej dodatków do emerytur dla wieloletnich członków OSP. O tym, że akcję wspierają, informują strażacy z OSP KSRG na swoim Fanpage`u na Facebook`u. 

Obecnie są procedowane dwie poselskie inicjatywy ustawodawcze. Pierwsza z nich przewiduje przyznanie dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy co najmniej przez 20 lat brali czynny udział w działaniach ratowniczych. W projekcie mowa jest o służbie w ochotniczej straży pożarnej. Dodatek do emerytury przysługiwałby tym strażakom ochotnikom, którzy brali udział w co najmniej połowie wszystkich akcji jednostki. Druga to projekt, który przewiduje dodatek do emerytury w wysokości 20 zł za każdy udokumentowany rok bycia czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej. Jest to najkorzystniejszy projekt dla strażaków ochotników.

Jest też trzecia opcja. Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Samoobrona dla Ochotniczych Straży Pożarnych” zbiera podpisy pod projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, który przewiduje, że na wniosek członka OSP, który udokumentuje co najmniej 35-letni staż członkowski w OSP, przysługuje 10% dodatek do emerytury lub renty, lecz nie wyższy niż 200 zł miesięcznie.

Strażacy z Tarnogrodu podpisy zbierają do 13 grudnia. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.