- Reklama -

100-lecie Szkoły Podstawowej w Szyszkowie (foto)

O godz. 10.00 w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym rozpoczęła się uroczysta msza święta, którą celebrował proboszcz miejscowej parafii ks. Stanisław Zarosa. – Taki dzień jak dzisiaj pozwala uświadomić sobie, szczególnie nam dorosłym, jak wielki dar, jak wielkie serce, jak wiele talentów jest w nas dzięki naszym profesorom. Kiedy tutaj jesteśmy to te talenty, dary, które otrzymaliśmy nie poszły na zatracenie, ale pomnożyły się. Dzisiaj uświadamiamy sobie jak ważne jest to spotkanie, jak ważni są ludzie na drodze naszego życia, a w szczególności nasi nauczyciele – mówił ks. Zarosa, przetaczając słowa świętego Jana Pawła II o wielkiej wdzięczności do nauczycieli i rodziców. Ważnym elementem nabożeństwa było także poświęcenie sztandaru szkoły. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Szyszkowie. Szkolne korytarze przywitały znakomitych gości, specjalnie przygotowaną na tą okazję, wyjątkową dekoracją. Na korytarzach czas jakby stanął w miejscu. Na stolikach szkolnych wystawiono kroniki ze zdjęciami i historią działalności różnych szkolnych organizacji, na tablicach czarno-białe zdjęcia przedstawiające stuletnią historię placówki. 

A gości przybywało z każdą minutą i wkrótce wszystkie miejsca siedzące na sali gimnastycznej były zajęte. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. poseł Genowefa Tokarska, poseł Piotr Olszówka, asystentka poseł Agaty Borowiec Barbara Borek-Łuszczak, wicekurator oświaty Eugeniusz Pelak, wybitny językoznawca prof. Jan Mazur, członek zarządu powiatu biłgorajskiego Jarosław Lipiec, wójt gminy Potok Górny Edward Hacia, radni z gminy Potok Górny, kierownicy jednostek organizacyjnych, byli dyrektorzy szkoły, sołtysi, mieszkańcy, rodzice. Nie zapomniano także o tych, których tego dnia już nie było. – Jubileusz szkoły to doskonała chwila do podziękowania tym wszystkim, którzy swoim życiem, zaangażowaniem i pracą stworzyli to, z czego dzisiaj jesteśmy dumni. To także właściwy moment, aby wspomnieć tych, których już nie ma wśród nas, aby pochylić w zadumie głowę i przez chwilę przywrócić w myślach ich twarze – mówiła dyrektor szkoły Bożena Kozak.

- Reklama -

 Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i hymnie państwowym, dyrektor przywitała uczestników uroczystości oraz podziękowała wszystkim zaangażowanym osobom, a przede wszystkim darczyńcom za współpracę i wsparcie. Najbardziej podniosłym momentem było złożenie nowego sztandaru przez przedstawicieli sponsorów na ręce dyrektor, która z kolei przekazała go reprezentacji uczniów, stanowiących poczet sztandarowy. – Niniejszym aktem uroczystym stanowimy i przekazujemy ufundowany przez instytucje, przedsiębiorców, absolwentów szkoły, osoby prywatne i Radę Rodziców sztandar jako symbol najważniejszych wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełnienia obowiązków wobec Boga, Ojczyzny i Narodu. Chlubne tradycje naszej szkoły są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do godnej postawy i wzorowej nauki – w imieniu Prezydium Rady Rodziców mówiła Karolina Połubińksa, przewodnicząca Rady. Uczniowie z dumą dokonali prezentacji nowego sztandaru wszystkim uczestnikom uroczystości.

100 lat to spory kawałek czasu. O początkach placówki wspomniała dyrektor Kozak. – Szkoła nasza przeżywa dziś niezwykły dzień – dzień jubileuszu 100-lecia swego istnienia. Jako organizatorzy tej uroczystości, przy dużym wsparciu władz gminy Potok Górny na czele z wójtem gminy Edwardem Hacią chcielibyśmy okazać i utrwalić pamięć wielkiego wydarzenia historycznego, jakie miało miejsce w naszej miejscowości 100 lat temu. Na świecie trwała jeszcze wtedy wielka wojna. Właśnie wtedy, jak podaje kronika szkoły, po wyswobodzeniu Królestwa Polskiego spod jarzma rosyjskiego, w dwa lata po upadku szkoły rosyjskiej powstała szkółka, którą miejscowa ludność powitała z nieopisaną radością, chętnie zapisując dziatwę na naukę. Dnia 4 maja 1916 r. odbyło się nabożeństwo inauguracyjne, zaś 9 maja nastąpiło poświęcenie szkółki przez ks. Antoniego Czamarskiego z parafii Potok. 10 maja Maria Szubertówna, pierwsza nauczycielka w tej szkole, rozpoczęła naukę, która trwała do 15 lipca i była niejako przygotowaniem do rozpoczęcia roku szkolnego. W szkole odbywały się poranki, w czasie których śpiewano pieśni patriotyczne, takie jak „Boże coś Polskę”, „Nie rzucim ziemi” czy „Rotę” – przedstawiała dyrektor. Były też podziękowania dla byłych dyrektorów szkoły, którzy stawili się na jubileuszu w osobach: Jan Pieczonka, Danuta Deryło, Jolanta Dubas, Małgorzata Gorczyca i Edward Hacia. 

Tego dnia gratulacji, ciepłych słów i życzeń kolejnego takiego jubileuszu nie było końca. – To jak przygotowaliście ten jubileusz świadczy o tej społeczności, szkolnej, samorządowej ale również mieszkańców wsi. Tutaj naprawdę można się wzruszyć. Sam fakt, że szkoła powstała wtedy, kiedy jeszcze nie było państwa polskiego, to tak naprawdę za 2,5 roku ogłosiliśmy niepodległość. Ale o czym to świadczy? Ta polskość przez ponad 120 lat była w sercach wszystkich Polaków i tych tutaj w Szyszkowie również, a może głębiej, ponieważ przed ogłoszeniem niepodległości już podjęto temat reaktywowania polskiej szkoły – mówiła poseł Genowefa Tokarska. – 100 lat to bardzo długi okres czasu dla człowieka. Dlatego w życiu szkoły jest to ten okres, o którym możemy rozmawiać w trzech aspektach: to co było do tej pory, to co jest i odnośnie przyszłości. Jeżeli zastanowimy się nad tym co było, przede wszystkim drodzy nauczyciele, którzy do tej pory pracowali, a również obecni nauczyciele, którzy odpoczywają od swojej pracy, ciśnie się słowo wdzięczność – mówił wicekurator oświaty Eugeniusz Pelak. Wielu z zaproszonych gości było osobiście związanych ze szkołą w Szyszkowie, o czym wspominali w swoich przemówieniach. – Jako absolwent szkoły podstawowej w Dąbrówce, od lat związany swoją działalnością ze szkołą w Szyszkowie, z ogromną wdzięcznością przyjąłem zaproszenie na wspaniały jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Szyszkowie. Sto lat działalności to powód do dumy, szacunku i wielkiej wdzięczności, bowiem ten czas obejmuje burzliwy okres w historii naszego kraju – mówił prof. Jan Mazur. – Osobiście jestem związany z tą szkołą, w latach 1960-1968 byłem jej uczniem, później angażowałem się w pracę na jej rzecz, udzielałem się przy budowie tej szkoły. Przez 8 lat byłem też nauczycielem w tej szkole. Miałem też niewielki epizod związany z byciem dyrektorem. Cieszę się bardzo, że to co jest teraz w tej szkole jest też również moim skromnym udziałem – mówił wójt Edward Hacia, który zwrócił się też do obecnych nauczycieli. – Ciąży na was szczególny obowiązek, ponieważ jesteście spadkobiercą tej stuletniej tradycji, ale również tradycji szkół z Dąbrówki, Naklika i z Zagródek. W związku z tym chciałbym żebyście o tym pamiętali, kultywowali tą tradycję, czerpali z tych osiągnięć – dodawał.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli. Przedstawienie przeniosło zebranych w czasy odległe, kiedy to szkoła w Szyszkowie zaczynała swoje istnienie. Krótkie scenki z poszczególnych dziesięcioleci życia szkoły obrazowane slajdami i zdjęciami z ówczesnych lat ukazały zebranym gościom jej 100 letnią historię. Uczniowie zaprezentowali też swój dorobek artystyczny. Nie zabrakło pokazów tańca czy występów wokalnych uczniów. Za udział w jubileuszu wszystkim zebranym dziękowała dyrektor Kozak. Podziękowania powędrowały też do uczniów. – Kochani uczniowie, wam dziękuję najcieplej jak potrafię. Bez was ta uroczystość nie miałaby sensu. Nasza szkoła to placówka ucząca szacunku dla tradycji, umiłowania Ojczyzny, wychowująca w duchu tolerancji i otwartości. Życzę wam samych sukcesów i wytrwałości, bo przyszłość należy do was – mówiła dyrektor. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.