Zgłoś swoją OSP do konkursu!

To już II edycja konkursu na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów. W konkursie nagradzane są projekty w dwóch grupach – realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).
Spośród nadesłanych inicjatyw Kapituła wskaże nominowanych do nagrody FLORIANA (Strażackiego OSCARA), a podczas Gali wręczenia statuetek ogłosi zwycięzców. Dwanaście kategorii konkursowych odzwierciedla szerokie spectrum społecznej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – od poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności, kultywowanie tradycji, rozwój turystyki, ochronę środowiska i edukację po aktywizowanie seniorów, czy dbanie o estetykę przestrzeni publicznej.
Utworzona została również kategoria specjalna "Ratujemy i Uczymy Ratować", która jest częścią programu edukacyjnego realizowanego przez Fundację WOŚP i Związek OSP RP jako partnera. Szczegóły dotyczące przystąpienia do Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są . Jednostki OSP najaktywniej działające w ramach Programu "RUR" zostaną nagrodzone przez Jurka Owsiaka i Fundację WOŚP podczas Gali wręczenia FLORIANÓW.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i opisu zrealizowanego projektu zgodnie z regulaminem konkursu zamieszczonym na stronie http://floriany.zosprp.pl/ oraz przesłanie dokumentacji konkursowej w terminie do końca lutego 2018 r. na adres: Miesięcznik "Strażak", ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: "FLORIANY".
W poprzedniej edycji zwycięzcą w kategorii "Poprawa estetyki przestrzeni publicznej" była jednostka OSP Goraj za inicjatywę "Pamiętając o przeszłości, dbamy o przyszłość – projekt realizowany przez OSP samodzielnie". 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.