Krystyna Deryło

- Reklama -

Zebranie Rady osiedla Ogrody

Zebranie Rady Osiedla Ogrody – nie
19 kwietnia odbyło się zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla Ogrody. Była to okazja do spotkania z władzami miasta, porozmawiania o nurtujących mieszkańców problemach.

  Sprawozdanie z pracy osiedla przedstawił, jej przewodniczący Bogdan Buczkowski. Podkreślił, że podczas spotkań Rady poruszane były głównie tematy dotyczące spraw infrastrukturalne w Osiedlu, realizowanych i planowanych inwestycji, spraw bezpieczeństwa czy  prac niezbędnych do wykonania w Osiedlu.

W minionym roku w sprawach dotyczących Osiedla "Ogrody" podjęto szereg działań, w tym wykonano projekt techniczny remontów ulic Partyzantów i Kwiatowej, wykonano doświetlenie odcinka ul. Piłsudskiego, rozpoczęto remonty wewnętrzne dróg osiedlowych wokół bloków spółdzielczych, rozpoczęto remont linii energetycznej i wymianę oświetlenia w ulicy Cegielnianej, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla ulicy Cegielnianej, a PGK zakończyło budowę sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji rogowej dla ulicy Kwiatowej i Księcia Poniatowskiego, a także ogłoszono przetarg na realizację prac związanych z przebudową chodnika ulicy Cegielnianej.

- Reklama -

 Jak przytoczył w ostatnim czasie dużo dzieje się na terenie osiedla, jednak w dalszym ciągu pozostaje wiele do zrobienia. Część wniosków inwestycyjnych zgłoszonych w poprzednich latach, a niezrealizowanych jest nadal aktualnych. Dlatego Zarząd Osiedla zgłaszając do budżetu na 2017 rok wnioski, prosił o uwzględnienie zabezpieczenia środków finansowych na realizację remontu ul. Cegielnianej, zarezerwowanie środków finansowych dla wsparcia Spółdzielni Mieszkaniowej "Łada" w sprawie remontów dróg i chodników osiedlowych wokół spółdzielczych bloków przy ulicach Cegielnianej i Piłsudskiego, zabezpieczenie środków finansowych na realizację remontu ul. Partyzantów i Steglińskiego z towarzysząca infrastrukturą, wykonanie odcinka ul. Piłsudskiego, remont ul. Narutowicza, wykonanie projektu ul. Kochanowskiego oraz odwodnienie ul. Partyzantów.

Mówił, że na terenie osiedla wykonano projekty techniczne remontów dla ul. Partyzantów i ul. Kwiatowej, wykonane zostało oświetlenie odcinka ul. Piłsudskiego, rozpoczęto remonty wewnętrznych dróg osiedlowych wokół bloków spółdzielczych, rozpoczęto remont linii energetycznej i wymianę oświetlenia w ul. Cegielnianej, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla ul. Cegielnianej – wymieniał przewodniczący Buczkowski i dodał, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zakończyło budowę sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego.

Przewodniczący podkreślił, że realizowane zadania cieszą mieszkańców. Są również takie o realizację którzy mieszkańcy obawiają się m.in. budowa ul. Cegielnianej czy brak nawierzchni na ul. Partyzantów . Mieszkańców cieszy remont dróg wewnętrznych realizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Łada".

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.