- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

„Zaplute karły reakcji”

W Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju prezentowana jest wystawa opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie pod tytułem „Zaplute karły reakcji” – polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956. Celem wystawy jest wyeksponowanie najważniejszych zjawisk determinujących charakter polskiej konspiracji niepodległościowej z lat 1944-1956. Zadaniem prezentowanych fotografii jest ukazanie w symboliczny sposób tego, co stanowiło istotę Polski podziemnej. Użyte w tytule sformułowanie „zaplute karły reakcji” to pogardliwe określenie ludzi podziemia upowszechniane przez propagandę władzy komunistycznej, która dążyła nie tylko do unicestwienia konspiratorów, lecz także do zohydzenia ich pamięci. Zderzenie tego propagandowego, powszechnie znanego hasła z prezentowanym materiałem ma dodatkowo podkreślać dramat ludzi, którzy podjęli decyzję dalszej walki podziemnej. Fotografie i materiały wykorzystane do wystawy pochodzą głównie ze zbioru zgromadzonego na potrzeby wydawnictwa Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956. Integralną częścią wystawy są umieszczone na sztalugach karty opatrzone komentarzem historycznym.

  Uzupełnieniem wystawy będzie wykład pani Agnieszki Jaczyńskiej kierownika Referatu Edukacji Publicznej IPN w Lublinie.

- Reklama -

  Dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w bieżącym roku szkolnym w LO im. ONZ w Biłgoraju prezentowane były wystawy: jedna poświęcona powstaniu NSZZ „Solidarność”, druga natomiast dotyczyła wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.  Ekspozycjom towarzyszyły wykłady  pracownika Instytutu Pamięci Narodowej doktora  Marcina Dąbrowskiego.

  Wystawę „Zaplute karły reakcji” – polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956 można oglądać do 16 lutego 2016 r. 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.