Zaczipuj i nie płać

Burmistrz Miasta informuje, że 1 stycznia 2018 r.  wchodzą w życie nowe stawki opłaty za posiadanie psa. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Biłgoraj roczna stawka opłaty od posiadania psa wynosi 118 zł.

Opłatę tę bez wezwania należy uiścić w terminie do 30 kwietnia każdego roku, a w przypadku powstania obowiązku zapłaty po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Uchwała wprowadza jednocześnie zwolnienie od opłaty za posiadanie psa dla osób, które trwale oznakują posiadane psy poprzez wszczepienie mikroczipa. Zabieg czipowania można wykonać w dowolnym gabinecie weterynaryjnym. Jego koszt wynosi ok. 50 zł. Osoba, która będzie chciała skorzystać z ww. zwolnienia, winna złożyć w  Urzędzie Miasta Biłgoraj stosowny wniosek (druki wniosku dostępne są w biurze obsługi Urzędu Miasta Biłgoraj oraz na stronie internetowej miasta www.bilgoraj.pl w zakładce poradnik interesanta) dołączając do niego dowód identyfikacji i rejestracji zwierzęcia, wydany po zabiegu wszczepienia mikroczipa przez lekarza weterynarii.

Dokument ten oprócz danych osobowych właściciela psa, charakterystyki psa, numeru mikroczipa, zawiera także zgodę właściciela na umieszczanie,  przetwarzanie i udostępnianie  wyżej opisanych danych, w rejestrze zwierząt oznakowanych, prowadzonym przez Urząd Miasta. Celem ułatwienia odnalezienia właściciela psa, w przypadku zaginięcia psa, numer mikroczipa oraz numer telefonu, bądź inne dane właściciela psa  ( tylko te dane, na których udostępnienie właściciel wyrazi zgodę) zostaną umieszczone w centralnej bazie danych zwierząt oznakowanych elektronicznie.  Rejestracji psa w bazie,  nieodpłatnie, dokona Urząd .

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.