- Reklama -

Wyklęci – Niezłomni

Przybyłych na uroczystość powitał Marian Klecha,  dyrektor szkoły. Następnie głos zabrał starosta Marian Tokarski. Następnie wykład o Żołnierzach Wyklętych wygłosił dr Arkadiusz Jastrzębski. Podkreślił on, że żołnierze ponieśli ogromne ofiary. Była również projekcja filmu o Danucie Siedzikównej ps. „Inka” oraz występ Lecha Makowieckiego.

- Reklama -

 Żołnierze Wyklęci (także Żołnierze Niezłomni) tworzyli polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. Był to ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Żołnierze antykomunistycznego podziemia domagali się wolnej i niezależnej Ojczyzny, po prostu kontynuowali walkę z okupantem. Większość z nich to byli ludzie, którzy walczyli z Niemcami od 1939 roku. Jak mówią dziś historycy, nie mieli wyjścia, ponieważ sowieci i komunistyczne władze chciały zniszczyć tę najbardziej radykalną i patriotyczną część polskiego społeczeństwa.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.