- Reklama -

- Reklama -

Wśród uczniów ZSS w Biłgoraju kwitnie czytelnictwo

W Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju dobiegła końca realizacja działań wynikających z projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dotyczył on zarówno rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, jak również zakupu nowości wydawniczych.

- Reklama -

Galeria fotografii (50 zdjęć)

toyota Yaris

Pandemia nie przeszkodziła w rozwijaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży z ZSS w Biłgoraju. Dzięki udziałowi szkoły w programie zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki szkolnej dla szkoły podstawowej oraz dla szkoły przysposabiającej do pracy na łączną sumę 6200 zł. 20% tej sumy stanowił wkład własny Starostwa Powiatowego w Biłgoraju – organu prowadzącego placówkę. Zakupione książki odpowiadają zainteresowaniom, potrzebom i możliwościom uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Mimo pandemii udało się nam zrealizować kolejne zaplanowane przez szkołę zadania promujące i rozwijające czytelnictwo. Zarówno młodsi, jak i starsi uczniowie poszczególnych oddziałów pod kierunkiem nauczycieli opracowywali i zrealizowali klasowe projekty edukacyjne. Źródłem inspiracji i wiedzy były dla nich zakupione nowości wydawnicze. Fotorelacje z realizowanych działań zamieszczamy sukcesywnie na Facebooku naszej szkoły – podsumowuje Iwona Gmiterek, nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju. 

W zdalnej formie przeprowadzony został konkurs czytelniczo-recytatorski „Mój poetycki zachwyt”. Występy uczniów były nagrywane a następnie zaprezentowane „jury” i społeczności szkolnej w małych grupach klasowych. We współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Biłgoraju Filia nr 1 dla Dzieci i Młodzieży zrealizowano część plastyczną konkursu pod hasłem „Ilustracja do wybranej książki”.
Z racji pandemii zdalną formę przyjęło również spotkanie z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju. Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w ZSS należący do „koła czytelniczego” przygotowali i nagrali występ poświęcony Janowi Pawłowi II. Młodzież przekazała nagranie mieszkańcom Domu Pomocy oraz zamieściła je w serwisie internetowym YouTube.
Pod koniec roku dokonano półrocznego podsumowania konkursu na największą aktywność czytelniczą uczniów w oddziałach Szkoły Podstawowej i oddziałach Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Końcowym działaniem w ramach realizowanego projektu było stworzenie „czytelniczej listy przebojów”. Powstała ona w wyniku głosowania na najciekawsze i najchętniej wypożyczane w bibliotece książki.
Wyżej wspomniane, jak również wcześniejsze działania (o których pisaliśmy w listopadzie), udało się zrealizować dzięki wsparciu rodziców i opiekunów oraz współpracujących ze szkołą instytucji i placówek. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju składają im serdeczne podziękowania za współpracę, szczególnie Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju Filia nr 1 dla Dzieci i Młodzieży oraz Starostwu Powiatowemu w Biłgoraju.

 

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

red.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.