Życzenia – Nadleśnictwo Biłgoraj

- Reklama -

- Reklama -

W marcu wyższe emerytury i renty

Waloryzacja rent i emerytur będzie w 2016 roku na niskim poziomie, dlatego rząd zdecydował się na wypłatę jednorazowych dodatków do najniższych świadczeń. Ustawa wprowadzająca to rozwiązanie wejdzie w życie 1 marca, a pieniądze będą wypłacone wraz z marcowymi świadczeniami.

Dodatkowe wsparcie dla osób pobierających najniższe świadczenia wprowadza ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. Dzięki niej dodatek w wysokości nawet 400 zł otrzymają ci, których świadczenie wynosi do 2 tys. zł.

Waloryzacja rent i emerytur wyliczana jest podstawie przepisów art. 88- 94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jest ona obliczana na podstawie wskaźnika, który odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 r. i zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. W 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 100,24%, oznacza to, że wszystkie renty i emerytury wzrosną o 0,24%.

Wysokość jednorazowego dodatku będzie zależeć od kwoty świadczenia:

- Reklama -

– 400 zł przy świadczeniu do 900 zł,

– 300 zł przy świadczeniu 900-1100 zł,

– 200 zł przy świadczeniach między 1100-1500 zł,

– 50 zł przy świadczeniu od 1,5 tys. do 2 tys. zł.

Ustawę o jednorazowym dodatku podpisał Prezydent RP 12 lutego br. Wsparcie trafi do 6,5 mln świadczeniobiorców. Dodatek będzie zwolniony od podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i będzie wypłacany z urzędu, a nie na wniosek uprawnionych. 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.