- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Ul. Nowakowskiego gotowa

- Reklama -

 

Ulica Stanisława Nowakowskiego jest najdłuższą drogą gminną w naszym mieście, jednocześnie stanowi najkrótsze połączenie między drogami powiatowymi – ul. Granicznej i ul. Polną oraz drogą wojewódzką nr 858 ul. Krzeszowską.

Ulica Nowakowskiego łączy tereny miasta Biłgoraj z terenami wiejskimi Gminy Biłgoraj, przez co znacznie skróci dojazd mieszkańców wsi Sól, Dereźnia oraz mieszkańców zachodniej części miasta do ważnych instytucji publicznych takich jak: KRUS, Komenda Powiatowa Policji, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. Przy ulicy zameldowanych jest 357 osób, dlatego też poprawa dojazdu do licznych posesji przy tej drodze była bardzo wyczekiwana przez mieszkańców. 

- Reklama -

Wykonanie tej inwestycji poprzedziły konsultacje społeczne, które odbyły się w 2015 r., a dotyczyły uzgodnienia trasy – projektu przebudowy ulicy oraz wykupu gruntów. Na spotkaniu mieszkańców z przedstawicielami władz i Radnymi Miasta ustalono, że budowa ulicy będzie możliwa pod warunkiem, że koszty wykupu gruntów będą zminimalizowane. Miasto nie mogło pozyskać środków unijnych na ten cel, musi więc tę drogę zrealizować ze środków własnych przy ew. współfinansowaniu z budżetu państwa. Rezultatem konsultacji była zgoda właścicieli 59 działek na sprzedaż po 10 zł za m2 swoich gruntów, w zamian za pokrycie kosztów notarialnych przez miasto oraz zwolnienie z opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania drogi. Ogółem pod budowę ulicy miasto musiało pozyskać 1,67 ha gruntów, z czego 0,64 ha, dzięki przychylności mieszkańców zostało wykupione po uzgodnionej wcześniej cenie tj. 10 zł/m , co w znacznym stopniu pomniejszyło koszty budowy ulicy Nowakowskiego.

Następnym etapem było opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRlD. W październiku 2015 roku Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania w ramach  Wieloletniego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Udało się uzyskać dofinansowanie. Inwestycja kosztowała ponad 4,2  mln zł. Prace ruszyły pod koniec kwietnia. 

W uroczystości uczestniczyli władze miasta, powiatu, województwa oraz parlamentarzyści. – Temat budowy ulicy Nowakowskiego często był poruszany był w czasie spotkań z mieszkańcami dyżurów poselskich i rozmów z samorządowcami miasta Biłgoraj. Po wielu latach starań, w końcu udało się pozyskać pieniądze na realizację inwestycji – napisał w liście poseł Stanisław Żmijan. Dodał, że zapoczątkowany w 2008 roku program wspierania infrastruktury lokalnej przez środki z budżetu państwa popularnie zwany „schetynówkami” dziś przyniósł wymierne korzyści dla mieszkańców miasta Biłgoraj. – Liczę, że oddana dziś do użytku droga przyczyni się do poprawy jakości życia oraz rozwoju miasta jestem pewny, że samorząd Biłgoraja dalej aktywnie będą działać na rzecz pozyskiwania środków na kolejne inwestycje drogowe i infrastrukturalne w mieście – dodał. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.