Szkolenie język ang/niem/ros

Tarnogrodzki Dzienny Dom Opieki Medycznej zaprasza

Do ośrodka mogą zostać przyjęte osoby: które były hospitalizowane w ciągu 12 ostatnich miesięcy i w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymały 40-65 punktów, mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wymagający wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej.

W ramach DDOM jest prowadzona rehabilitacja, terapia zajęciowa, dodatkowe zajęcia pomiędzy udzielanymi świadczeniami, wyżywienie, opieka pielęgniarska, lekarska oraz psychologiczna. Są prowadzone zajęcia edukacyjne. Ponadto organizowane są dni tematyczne np. dzień pieczonego ziemniaka, święto rodzin, dzień włoski oraz spotkania edukacyjne np. z policjantem.

Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Pobyt w DDOM jest całkowicie bezpłatny. Ponadto zapewniony jest bezpłatny transport z Biłgoraja do ośrodka oraz powrotny. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej szpitala w zakładce Dzienny Dom Opieki Medycznej w Tarnogrodzie lub placówce albo pod numerami telefonów: 84 689 71 05 w. 442.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych i ich rodzin oraz wypełnienie luki w polskim systemie opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych. Zaplanowane działanie ma na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi w szczególności osobami starszymi, poprzez przygotowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających rozwój form świadczeń zdrowotnych.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.