Usługi krawieckie

- Reklama -

Szkoła ucząca się

We wtorek (15 listopada) w murach szkoły odbyła się konferencja podsumowująca pracę społeczności Gimnazjum nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju dotycząca ubiegania się o nadanie tytułu „Szkoły uczącej się”.

  Przyjmując kierunki rozwoju szkoły, Rada Pedagogiczna w porozumieniu z pozostałymi podmiotami szkoły podjęła działania zmierzające do poszerzania umiejętności w zakresie nauczania i uczenia się uczniów. Efektem wieloletnich usystematyzowanych czynności jest ukończenie w ciągu ostatnich 5 lat programów prowadzonych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach Szkół uczących się – „Całościowy rozwój szkoły” w tym programu RUN – „Rozwijanie uczenia się i nauczania”  mówi dyrektor szkoły Maciej Buczek. Wdrożone działania spowodowały pełniejsze włączanie do pracy z uczniem strategii Oceniania kształtującego, a co za tym idzie rozwój umiejętności uczenia się uczniów poprzez stawianie jasnych wymagań, współpracę w zespole, upodmiotowienie procesu nauki i indywidualizację dziecka w jej toku. Rozwinęły także współpracę pomiędzy nauczycielami i wrażliwość na indywidualne potrzeby uczniów. Aktywni nauczyciele, mając świadomość roli emocji w procesie uczenia się, mogli lepiej motywować dziecko do wysiłku poznawczego. Dotychczasowe doświadczenia oraz efekty wdrożonych działań świadczą o skuteczności przyjętych metod i potwierdzają dobry wybór kierunków rozwoju szkoły  informuje dyrektor.

- Reklama -

Osiągnięcia w zakresie oceniania wspierającego ucznia dały podstawę do ubiegania się przez Gimnazjum o nadanie certyfikatu jakości – tytułu „Szkoły uczącej się”, przyznawanego szkołom skutecznie i w sposób ciągły realizującym strategie.

Spotkanie zakończyło się pracą w grupach w ramach „World cafe” i podsumowaniem. Grupy dyskutowały m.in. na tematy: Współpraca potrzeba, czy przeszkoda? Rola nauczyciela we współczesnej szkole. Szkoła marzeń, czyli jaka? Dobra lekcja, czyli jaka? Jak informacja zwrotna pomaga w uczeniu się? Co oznacza odpowiedzialność ucznia za proces uczenia się? Co oznacza dialog w szkole? Kto z kim, kiedy i o czym?

Uczestnicy panelu to: Zespół Szkół w Stężycy, Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, Zespół Szkół w Soli oraz Gimnazjum nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.