Szkoła imienia Powstania Styczniowego

W 155. rocznicę wydarzeń historycznych związanych z powstaniem styczniowym Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym obchodziła uroczystość nadania imienia. Odbyła się ona 20 marca.

 Data uroczystości jest nieprzypadkowa, ponieważ wpisuje się w obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Słowa wielkiego Polaka pisarza Stefana Żeromskiego: "Wydobywanie na światło dzienne mogił powstańców jest sprawą (…) konieczną i niezbędną" były myślą przewodnią całej uroczystości.

  Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św., której przewodniczył ksiądz proboszcz Stanisław Zarosa. Dokonał on poświęcenia sztandaru szkoły. Liturgię Mszy św. uświetniła młodzież szkolna, rodzice, nauczyciele oraz strażacka orkiestra dęta dyrygowana przez kapelmistrza Stanisława Stępnia.

  Następnie odbyła się główna część uroczystości w budynku szkoły. Najpierw dyrektor Elżbieta Hacia powitała licznie przybyłych gości. – 20 marca 2018 rok – zwykła kartka z kalendarza dla wielu, ale dla naszej społeczności szkolnej to dzień szczególny, który na trwałe zapisze się w historii szkoły i miejscowości. Dzisiaj nasza szkoła zyska patrona i sztandar symbol wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej mówiła dyrektor szkoły. Następnie przedstawiła krótki rys historyczny walk powstańczych, podjęte przez szkołę działania w zakresie upamiętnienia tego wydarzenia.

Dyrektor podkreśliła, że imię patrona szkoły ma związek z bitwą, która rozegrała się między Potokiem Górnym a Dąbrówką. Oddział powstańczy dowodzony przez płk. Leona Czechowskiego odniósł pierwsze zwycięstwo nad przeważającymi siłami rosyjskimi. Do dziś miejsce wspólnego pochówku zabitych w tej bitwie otaczane jest szczególną czcią i pamięcią. Na mogile powstańców stoi obecnie kapliczka św. Barbary. – Nadanie imienia Powstania Styczniowego Publicznej Szkole Podstawowej w Potoku Górnym jest wielkim zaszczytem, a także wyzwaniem i odpowiedzialnością dla całej społeczności szkolnej. Otwiera doskonałe możliwości do poszerzania działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Imię patrona będzie pomocą w kształtowaniu wśród uczniów postaw patriotycznych oraz promowania pozytywnego wizerunku szkoły na terenie gminy i powiatu – dodała.

  Przewodniczący Rady Gminy Julian Grabias odczytał uchwałę, a następnie przekazał akt  dyrektorce szkoły. Później odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową oraz izbę pamięci. Po odczytaniu aktu nadania sztandaru przez przedstawiciela rady rodziców i przekazaniu go  dyrektor Haci odbyło się uroczyste ślubowanie przedstawicieli poszczególnych klas. Następnie honorowi goście i fundatorzy dokonali aktu wbicia pamiątkowych gwoździ.

Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna poświęcona tym, którzy w marcu 1863 roku chwycili za broń, by po raz kolejny dać przykład odwagi, waleczności i honoru.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty, w imieniu swoim i wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka wyraziła uznanie za przyjęcie zobowiązania do zachowywania pamięci o bohaterach powstania styczniowego, którzy umiłowali Ojczyznę i wolność. Ponadto doceniła starania o to, by wraz ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności uczniowie posiedli roztropność, odpowiedzialność oraz szacunek do siebie i innych, pracy  i życia. Zwróciła również uwagę na wkład pracy włożony w przygotowanie uroczystości przez społeczność szkolną, rodziców i władze gminy.

  Głos zabrał również Edward Hacia, wójt Gminy Potok Górny, który powrócił do wydarzeń z powstania styczniowego i zwrócił uwagę na ogromny heroizm i poświęcenie tych, którzy oddali życie za Ojczyznę. Pogratulował społeczności szkolnej wyboru patrona i wręczył pani dyrektor pamiątkową statuetkę.

 Prof. dr hab. Jan Mazur, wykładowca UMCS w Lublinie, podkreślił w swoim przemówieniu, że imię szkoły przypominać będzie kolejnym pokoleniom uczniów o najwyższej wartości dla Polaków, jaką zawsze jest wolność i niepodległość Ojczyzny. Natomiast starosta biłgorajski Kazimierz Paterak zwrócił uwagę na to, że imię Powstania Styczniowego przyczyni się do krzewienia wśród uczniów patriotyzmu, przywiązania do historii oraz miłości naszej Małej Ojczyzny.

W imieniu dyrektorów szkół głos zabrała Lucyna Przytuła, która życzyła uczniom i nauczycielom sukcesów w budowaniu chlubnej tradycji szkoły.

 Kolejni mówcy również wyjątkowo ciepło i życzliwie wypowiadali się na temat odbywającej się uroczystości, części artystycznej wykonanej przez uczniów szkoły, składając na ręce dyrektor Elżbiety Haci listy gratulacyjne.

Na zakończenie zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzania ekspozycji o powstaniu styczniowym udostępnionej przez Muzeum Ziemi Biłgorajskiej oraz obejrzenia wystawy pokonkursowej "Śladami powstania styczniowego", a także izby pamięci poświęconej drodze Polaków do niepodległości, której współtwórcą był Jan Partyka.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.