- Reklama -

- Reklama -

Sołectwa Obszy podzieliły pieniądze

W gminie Obsza istnieje osiem sołectw. Wszystkie sołectwa korzystają ze środków funduszu sołeckiego. O sposobie wykorzystania tych środków mieszkańcy decydowali na zebraniach wiejskich. W 2018 roku samorząd przeznaczył na ten cel kwotę 228 439 zł.
Mieszkańcy sołectwa Babice I postanowili zakupić wyposażenie dla OSP (3500 zł) oraz wał do utrzymania boiska (2500 zł). Także wyjazdy dzieci na basen będą dofinansowane w kwocie 1 000 zł. Kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich otrzymają 2 tys. zł na stroje, a 1 500 zł będzie kosztować zakup słupa ogłoszeniowego. Najwięcej, bo 15 955 zł przeznaczono na remonty dróg dojazdowych do pól. 
W Babicach II na zebraniu sołeckim zdecydowano podobnie. Tu także zostanie zakupiony sprzęt dla OSP (3500 zł) i wał (2500 zł). Dofinansowane będą także wyjazdy dzieci na basen (1000 zł) i stroje dla KGW (2500 zł). W tym sołectwie także będzie zakupiony słup ogłoszeniowy (1500 zł), a reszta (14 688 zł) pójdzie na remont wygonów. 
Sołectwo Dorbozy przeznaczyło 10 tys. zł na remont remizy i doposażenie kuchni, a 4876 zł na remonty dróg dojazdowych do pól.
W Obszy 21 tys. zł postanowiono przeznaczyć na doposażenie samochodu ratownictwa technicznego dla OSP, a 10 149 zł na remonty wygonów. Natomiast za 4000 zł będą zakupione stroje sportowe dla drużyny młodzików, a za 3000 zł stroje dla KGW. 
Mieszkańcy Olchowca zdecydowali, że za 2500 zł zakupione będą zabawki dla przedszkolaków, za 3500 zł sprzęt dla OSP, a za 300 zł stroje sportowe dla drużyny młodzików. 18 507 zł przeznaczyli na remonty lokalnych dróg. 
W Woli Obszańskiej fundusz sołecki podzielono następująco: 19 251 zł przeznaczono na remont garażu OSP, 3 tys. zł na zakup sprzętu nagłaśniającego dla WDK, 4 tys. zł na stroje dla KGW, 2 tys. zł dofinansowanie drużyny młodzików, 2 tys. zł dofinansowanie Klubu Seniora. 
Sołectwo Zamch I zdecydowało, że 27 868 wyda na remonty dróg dojazdowych do pól, 1000 zł na doposażenie zaplecza kuchennego WDK, a kolejny tysiąc na dofinansowanie wyjazdów drużyny młodzików. Natomiast w Zamchu II 36 341 zł zostanie wydane na remonty wygonów, po tysiącu złotych mieszkańcy przeznaczyli na kuchnię i wyjazdy młodych piłkarzy. 
Fundusz sołecki jest dzielony proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Najmniejsze, na przykład Budzyń i Zynie otrzymają w przyszłym roku prawie po 12 tysięcy złotych. Większe – jak Dorbozy – otrzymają prawie 15 tys. zł, a największe – jak Obsza czy Zamch II – po 38 tys. zł.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.