- Reklama -

Rusza przebudowa drogi Biłgoraj – Smólsko

 

12 lipca Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych przy przebudowie drogi powiatowej nr 2923L Biłgoraj – Smólsko. Termin składania ofert upływa 29 lipca.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej w km 0 + 175 – 6 + 310, a w tym wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie ścieżki rowerowej, wykonanie chodnika, regulacja zjazdów indywidualnych, remonty przepustów, roboty ziemne, oznakowanie pionowe, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w km 0+175 – 0+615 i w km 5+383 – 6+280. 

- Reklama -

Projektowana przebudowa ulicy Motorowej polegać będzie na poszerzeniu do szer. 6,0 m ulicy, wzmocnieniu przez ułożenie nowych warstw bitumicznych oraz na budowie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem po stronie lewej.

Ścieżka rowerowa zlokalizowana będzie przy lewej krawędzi jezdni, obramowana krawężnikiem betonowym 15x30x100 wystającym, przez co uzyska się przekrój półuliczny drogi. Szerokość ścieżki rowerowej, dwukierunkowej wyniesie 2,0 m i wykonana będzie z kostki bezfazowej koloru czerwonego. Przyległy do ścieżki chodnik szer. 1,5 m wykonany zostanie także z kostki bezfazowej koloru szarego.

Przejazdy do posesji prywatnych przez ścieżkę i chodnik wzmocnione będą pogrubioną przebudową oraz kostką grubości 8 cm. Po stronie prawej wjazdy do posesji prywatnych zostaną utwardzone kruszywem kamiennym do szerokości pasa drogowego. Zakończenie prac zaplanowano na 15.11.2016 r.

Droga powiatowa Biłgoraj – Smólsko ma być remontowana w ramach programu współpracy samorządowo-leśnej, którego propagatorką jest posłanka Agata Borowiec. W ramach projektu na terenie trzech nadleśnictw mają być wykonane m.in. droga gminna Edwardów – Biłgoraj, droga powiatowa Gózd Lipiński – Potok Górny, droga gminna i leśna Lipiny Górne – Stoczek, droga powiatowa Aleksandrów – Szostaki, droga gminna i leśna Gościniec Fryszarkowski i ul. Nowa (gmina Józefów), droga gminna Stare Króle (gmina Ksieżpol), droga gminna i leśna Bukownica – Margole.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.