- Reklama -

PT KRUS w Biłgoraju bez kierownika

20 maja br. ze stanowiska kierownika Placówki Terenowej KRUS w Biłgoraju został odwołany dotychczasowy kierownik Piotr Służewski. Informację potwierdza rzecznik prasowy OR KRUS w Lublinie. Jak informowała nas w rozmowie z NOWą Gazetą Biłgorajską Patrycja Józefowicz, akt odwołania zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wymaga uzasadnienia. – Stanowisko zastępcy kierownika Placówki pełni pani Bożena Welman. Na dzień dzisiejszy stanowisko kierownika PT KRUS w Biłgoraju pozostaje nieobsadzone. Bezpośredni nadzór nad działalnością Placówki sprawuje dyrekcja Oddziału – mówiła rzeczniczka. 

Jeszcze nie wiadomo, kto zastąpi Piotra Służewskiego. – Nie powołano nowego kierownika. Nie posiadam informacji, kiedy zostanie powołany nowy kierownik PT KRUS w Biłgoraju i jakie osoby są brane pod uwagę – podkreślała rzecznik OR KRUS Lublin.

- Reklama -

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi zadania wyodrębnione z systemu powszechnego, w tym m.in. obsługi rolników w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie, przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego oraz wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, prowadzenia działalności prewencyjnej na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowania zagrożeń w miejscu pracy i życia rolników, prowadzenia dobrowolnej, nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym. Od 1997 roku KRUS prowadzi odrębny dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego w związku z ustalaniem prawa ubezpieczonych w KRUS do świadczeń zależnych od niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub medycznej oceny stanu zdrowia. Z dniem wejścia Polski do UE Kasa realizuje zadania związane z koordynacją zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej.

Kasa realizuje wiele dodatkowych zadań zleconych przez państwo, m.in. realizuje świadczenia kombatanckie dla inwalidów wojennych, obsługuje ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników, emerytów i rencistów, a także członków ich rodzin, pełniąc zarazem na rzecz NFZ funkcję płatnika składek na to ubezpieczenie. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.