- Reklama -

Przyjdź i wypowiedz się!

Uchwałą Rady Miejskiej 29 listopada br. gmina Tarnogród przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022, którego celem jest ożywienie zdegradowanych miejskich i wiejskich obszarów gminy Tarnogród. Opracowanie dokumentu jest niezbędne ze względu na zmieniające się uwarunkowania społeczne i gospodarcze obszaru. Dokument będzie stanowił formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

- Reklama -

Jednym z istotnych etapów procesu rewitalizacji gminy Tarnogród są konsultacje społeczne, dzięki którym zebrane informacje, opinie i uwagi pozwolą na wyznaczenie obszarów objętych rewitalizacją i identyfikację przedsięwzięć do realizacji. – Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorców – informuje miejscowy samorząd. 

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się 19 grudnia 2016 r. o godzinie 16.00 w Pensjonacie „Nad Złotą Nitką” mieszczącym się w Tarnogrodzie przy ul. Rynek 79. Pierwsza część spotkania będzie obejmowała prezentację gminy Tarnogród w formie liczb, map i diagramów. Druga cześć to warsztaty, na których zostaną ukazane główne problemy i potencjały gminy Tarnogród (z wykorzystaniem metody warsztatów przyszłościowych). 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.